VIL GI NORSKE TOPPIDRETTSUTØVERE LIKE VILKÅR SOM RIVALENE: Norge er det eneste landet i verden med forbud mot høydehus. Skiforbundet, med president Erik Røste i spissen, går inn for at forbudet fjernes. 
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix
VIL GI NORSKE TOPPIDRETTSUTØVERE LIKE VILKÅR SOM RIVALENE: Norge er det eneste landet i verden med forbud mot høydehus. Skiforbundet, med president Erik Røste i spissen, går inn for at forbudet fjernes. Foto: Håkon Mosvold Larsen / ScanpixVis mer

Skiforbundet sier ja til høydehus

- Dette har ingenting med doping å gjøre.

Styret i Norges Skiforbund (NSF) går inn for at det skal åpnes for begrenset bruk av høydehus.

Styret gikk inn for dette under møtet på Gardermoen onsdag. En opphevelse av det norske forbudet mot høydehus kan tidligst vedtas på Idrettstinget i 2015.

Slik var skistyrets vedtak:

* Utøvere på særforbundenes seniorlandslag kan bruke høydehus og ekstra tilførsel av oksygen som ledd i forberedelser til internasjonale konkurranser og mesterskap

* Utøverne må ha avtale med Olympiatoppen i tillegg til særforbundet

* Bruk av høydehus og ekstra tilførsel av oksygen skal følges nøye både idrettsfaglig og medisinsk for å kontrollere effekten på hver enkelt utøver og for å skaffe dokumentert erfaring mer generelt.

* Det utarbeides egne retningslinjer for Olympiatoppens bruk av høydehus og ekstra tilførsel av oksygen.

Vedtaket ble gjort etter at 16 skikretser og seks grenkomiteer ble bedt om å uttale seg. Skistyret vil be idrettsstyret følge opp saken i samsvar med NSFs syn fram mot Idrettstinget i 2015 der saken om høydehus skal opp. Norges Skiforbund har tre stemmeberettigede på Idrettstinget.

Skipresident Erik Røste er av den oppfatning at bruk av høydehus ikke kan sammenlignes med doping.

- Dette har absolutt ingen ting med doping å gjøre. Det å sammenligne høydehus med doping, er en utvanning av dopingbegrepet. Det er en ufarliggjøring av doping. Doping er farlig, skadelig og ulovlig. Det er ikke høydehus, sier han.

- I høydehus tilpasser kroppen seg normale fysiologiske prosesser på lik linje med et normalt høydeopphold og på samme måte som i en flykabin. Grunnen til at skistyret ikke ønsker å åpne for «fri» bruk av høydehus, er at for de aller fleste, både barn og unge, men også turløpere, så vil det være andre områder det bør fokuseres på. Det er kun de aller beste som vil ha nytte av høyde/høydehustrening, sier Røste.

(NTB)