Skiforbundet sparker narkotatt trener

Norges Skiforbund avvikler umiddelbart engasjement med en av sine assistenttrenere på lavere nivå på grunn av en narkotikaepisode.

Norges Skiforbund avvikler umiddelbart engasjement med en av sine assistenttrenere på lavere nivå på grunn av en narkotikaepisode.

Årsaken er at vedkommende er bøtelagt av politiet for en narkotikaforseelse. Hendelsen skjedde i privat regi, men treneren benyttet en av forbundets offisielle biler. 

Vedkommende har erkjent de faktiske forhold.

- Norges Skiforbund står for verdier som ikke er forenlige med slike forseelser. Forbundet har nulltoleranse for enhver omgang med narkotika. Vi er skuffet over at en person, som var korttidsengasjert hos oss, bryter så klart med våre grunnverdier. Det er helt uakseptabelt at en slik forseelse skjer i forbindelse med privat bruk av en av våre biler, sier Kristin Felde, generalsekretær i Norges Skiforbund.

- Vi har valgt av flere årsaker ikke å gå ut med noe navn, men ville ut med saken så raskt som mulig. Det er klart det er mulig for vedkommende å stå fram hvis han vil det selv, sier Felde til NTB.

Skiforbundet sparker narkotatt trener
SKUFFET: Skiforbundet velger å ikke gå ut med navnet på den narkotatte treneren, men har gitt vedkommende avskjed med umiddelbar virkning.