Skikretsene kan bli nedlagt

Norges Skiforbund vil at klubbarbeid skal styrkes. Det kan bety at skikretsene blir nedlagt, skriver Østlendingen.

Forbundet legger i disse dager siste hånden på arbeidet med forslaget om en omfattende organisasjonsendring. Ski-Norge ønsker en struktur der aktivitetsrettede tiltak i medlemsklubbene blir prioritert.

Nå skal forbundet legge fram en skisse som beskriver tre løsningsforslag, og i to av forslagene innebærer det arbeidet forbundet har gjort at skikretsene avvikles.

Det er også klart at det i forslaget fra forbundet legges opp til at grenlinjene skal rendyrkes på en helt annen måte enn hva tilfellet har vært til nå. Det betyr også at det blir vanskelig å opprettholde en felles administrasjon for de forskjellige grenene.

Norges Skiforbund har sendt sine planer ut til høring, og en endelig avklaring på hvordan organisasjonsstrukturen blir i Ski-Norge skal bli tatt på tinget neste år. Men på forbundstinget er det kretsene som sitter med makten. Kretsapparatet har 60 av totalt 90 delegater.

NTB