Skiskyting vinner vinterkrigen

Tradisjonelle norske vinteridretter som langrenn og hopp må se seg slått av skiskyting som den mest interessante vinteridretten i Norge.

I en undersøkelse Norstat har foretatt for Observer Norge viser at 48 prosent av Norges befolkning sier at de er svært interessert i skiskyting, mens bare 27 prosent mener det samme om hopp.

Undersøkelsen viser at interessen for vinteridrett er størst i Midt- og Nord-Norge, hvor 45 prosent svarer at de er svært interessert i en eller flere vinteridretter. Til sammenlikning er prosentandelen av de spurte på Østlandet 33 prosent.

Det mest overraskende er muligens den kjønnsmessige fordelingen – som nesten er helt lik i alle vinteridrettene. Den sporten som skiller seg mest ut her er hopp, hvor 28 prosent av mennene og 25 prosent av kvinnene sier de er interessert i hvordan hopperne gjør det.

(ANB)

• Din kommentar: Hvorfor er skiskyting mest spennende?