Skisport på skadetoppen

Av alle idretter er det bare i ballsport at det blir registrert flere skader enn i skiaktiviteter. Antallet snøbrettskader har hatt en nærmest eksplosiv økning.

Når vi tar i betraktning at man kan drive med ballidretter hele året, mens skiidrett kun foregår i noen få av årets måneder, så er dette en klar indikasjon på at skiulykker er et omfattende helseproblem, skriver Folkehelsa i et nyhetsbrev.

På grunnlag av data om 6.462 skiskader som ble registrert i skaderegisteret ved Folkehelsa fra 1990 til 1996, har Folkehelsa gjort en omfattende analyse av utviklingen i skiulykker. De fleste skiskadene skjer i forbindelse med skiturer og slalåm, men også ulykker knyttet til telemarkkjøring og snøbrett er utbredt.

Utviklingen i forekomsten av skiskader over tid gjenspeiler de aktivitetene som er mest populære. For eksempel viser antall registrerte snøbrettskader en nærmest eksplosiv økning fra 1990 og fram til i dag. Etter hvert som antallet snøbrettkjørere har økt, har også antallet skader økt betydelig.

(NTB)