Skuffet Grimseth

Stian Grimseth slapp med seks måneders utestengelse, men er likevel meget skuffet over dommen fra idrettens domsutvalg.

Domsutvalget i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité har dømt vektløfteren Stian Grimseth til seks måneders utestengelse fra konkurranser for overtredelse av NIFs dopingbestemmelser, heter det i en pressemeldig fra idrettsforbundet.

Det var lagt ned påstand om 18 måneders utestengelse.

- Humøret er litt varierende. Jeg er glad for at domsutvalget gikk betydelig ned i forhold til innstillingen, men det blir en litt rar situasjon når utelukkelsen skal gjelde fra nå, sier Grimseth til NTB.

Han vil bruke noen dager på å se på om han skal bruke ankemuligheten.

- Gjør jeg det kan dette føre til ytterligere et par måneders forsinkelse, sier Grimseth.

Men karrieren er han innstilt på å fortsette.

- Meget skuffet

- Stian Grimseth er selvfølgelig meget skuffet over resultatet. Vår oppfatning er at han skulle vært frifunnet fullt ut. Vi oppfatter denne dommen som først og fremst en ivaretakelse av Norges Idrettsforbunds egne interesser internasjonalt.

- På den annen side er det straffekrav som Norges Idrettsforbund fremsatte, kraftig satt til side ved at utestengelsen er redusert fra påståtte 18 måneder til 6 måneder. Han får også beholde Norgesmesterskapet og Kongepokalen som han vant tidligere i vinter, heter det i en uttalelse fra Grimseths advokat Morten Steenstrup.

Også på dette siste punktet har Domsutvalget avvist Norges Idrettsforbunds krav.

- Det er også viktig å få med seg Domsutvalgets påpekning om at alle er enige om at Grimseth ikke bevisst har dopet seg. Det kan vi ikke få understreket ofte nok. Men det hjelper jo lite for Stian Grimseth når man nærmest stiller opp en så streng uaktsomhetsnorm at den grenser opp til objektivt ansvar, mener Steenstrup.

Stian Grimseth og hans advokat vil nå vurdere hva som skal gjøres videre i saken.

Påstand om 18 måneder

Idrettspresident Kjell O. Kran tar dommen til etterretning.

- Jeg vil ikke ta stilling til om den er rett eller gal. Norges Idrettsforbund har et uavhengig domsorgan med meget høy kompetanse som avgjør slike saker. Domsutvalget har gjort en seriøs og skikkelig jobb, sier Kran.

Den uavhengige Ekspertgruppe anti-doping la ned påstand om grov uaktsomhet og 18 måneders utestengelse, men ifølge ekspertgruppens leder, Anstein Gjengedal, vil saken ikke bli anket.

(Dagbladet.no)

6 MÅNEDER: Stian Grimseth ble i dag utestengt i seks måneder. Da han ble tatt i Sydney, kunne han med hånden på hjertet sverge for at han er uskyldig.