Slår alarm etter norsk agentboom: - 180 av dem har ikke peiling

Og NFF innrømmer at de ble tatt litt på senga.

 AGENTBOOM:  Per Arne Flod og Gunnar Martin Kjenner  er bekymret for hvilke konsekvenser tilstrømmingen av agenter vil få for fotballen. FOTO: DAG W. GRUNDSETH / Scanpix
AGENTBOOM: Per Arne Flod og Gunnar Martin Kjenner er bekymret for hvilke konsekvenser tilstrømmingen av agenter vil få for fotballen. FOTO: DAG W. GRUNDSETH / ScanpixVis mer

(Dagbladet): 1. april 2015 ble det innført et nytt reglement for fotballagenter. Der det tidligere var krav om å ha lisens fra de respektive, nasjonale forbundene, ble det åpnet for at de som vil kan registrere seg i en database. Det kalles dessuten ikke fotballagent lenger, men «formidlere/mellommenn», eller «intermediaries», slik det står i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) sitt reglement. 

I fjor hadde Norges Fotballforbund 29 registrerte fotballagenter. De nye tallene for 2015 viser en markant økning - nå har drøye 200 personer registrert seg som formidlere.

- I hvert fall 180 av disse har ikke peiling, sier advokat og tidligere leder for Agentforeningen, Per Arne Flod. 

Flod er mangeårig lisensiert agent, og har flere ganger tatt til orde for at NFF og FIFA må intensivere tilsynet med formidlervirksomheten. Han var heller ikke tilhenger av det nye regelverket som ble innført tidligere i år.

- Det er fritt fram for hvem som helst. De gambler med framtida til unge spillere. Jeg sier som jeg har sagt før - pengene rår. De finner en salgsvare og tenker at de kan tjene gode penger. Men de selger jo ingenting. Det er «money for nothing».

Ødelagte karrierer og mer kriminalitet Flod uttrykker først og fremst bekymring for unge spillere, gjerne i 17-18-årsalderen, som lar seg lokke av formidlere som er flinke til å selge seg inn. 

- Det kan ende med at spillere får ødelagt en eventyrlig karriere, forteller Flod.

Han er også klar på at økningen vil medføre enda mer økonomisk kriminalitet. 

- Det flyter penger, og det kommer enda flere aktører til. Da sier det seg selv at den prosentandelen som driver med økonomisk kriminalitet vil øke. Det kommer inn elementer som lettere lar seg friste, sier han. 

- Veldig, veldig mange Ole Petter Drevland overtok som leder for Agentforeningen for Flod tidligere i år. I likhet med Flod, er hans største bekrymring kompetansen til de nye formidlerne. Han tror heller ikke at Norges Fotballforbund har de ressursene som trengs for å følge opp formidlervirksomheten.

- Vi har vært i kontakt med NFF i håp om å få et møte. Vi kommer til å fremme synspunkter om dette, fordi vi vil ha en mer optimal ordning i henhold til det gjeldende regelverket, forteller han til Dagbladet.

Tidligere hadde man blant annet en forsikringsordning som gjorde at agenten ble stilt til ansvar for transaksjonene sine. Drevland forteller at dette, i tillegg til krav om etterutdanning kan være tiltak som bør settes i verk. 

- Det FIFA har fastsatt er minimumskrav, og jeg tror disse vil bli skjerpet. Jeg tror at også NFF er litt i tenkeboksen, og det har nok kommet som et sjokk for de også.

Per nå syns han at situasjonen er uhåndterlig og uoversiktlig.   
- Det er veldig, veldig mange mange nye. Det er ikke marked for så mange formidlere i Norge, sier Drevland.

- Tatt litt på senga Seksjonslederen for Norges Fotballforbunds juridiske avdeling Espen Auberg er enig i at tilstrømmingen gjør formidlervirksomheten mindre oversiktlig.

Han forteller at forbundet står overfor nye utfordringer når det gjelder kontroll og oversyn med de mange formidlerne som nå har registrert seg. 

- Vi ble tatt litt på senga. Det er ti ganger så mange som i  fjor, så det blir mye mindre oversiktlig. 
Auberg sier at det blir vanskelig å spå hvordan økningen i antallet formidlere vil påvirke fotballen i framtida, men at NFF allerede har vært i møter med NISO og Norsk Toppfotball om hva som kan gjøres for å sørge for økt kontroll.

- Noe av det vi diskuterer er årlig avgift og obligatorisk ansvarsforsikring. 

Tanken bak er at dette vil kunne bidra til å luke ut noen av de nye formidlerne, fordi de innser at det ikke er mye penger å hente. Likevel er han ikke sikker på hva som kommer til å fungere før eventuelle tiltak blir innført. 

- Det er snaut et år siden dette regelementet ble innført, og sånn sett har vi litt begrenset med erfaringsgrunnlag. Vi må jobbe videre med reglementet, sier Auberg. 

- Det er mange hull i det som vi må vurdere å gjøre noe med, legger han til.  

Tilbake til det uorganiserte Advokat og «mellommann» Martin Gunnar Kjenner har også lenge uttrykt bekymring for hvilke konsekvenser det nye reglementet kan få for fotballen. Han er heller ikke nevneverdig overrasket over tilstrømmingen av nye formidlere. 

- Vi må bare innrette seg etter reglene fra FIFA. Men det gjør det veldig uoversiktlig for fotballforbundet.  Jeg har ikke sansen for den løsningen, sier Kjenner til Dagbladet. 

Kjenner trekker paralleller tilbake til 90-tallet, da agentvirksomheten ikke var organisert. 

- Det som var tilfellet før 95 er vi altså da tilbake til nå. Da tiltrakk fotballen seg mange kriminelle, fordi det var store penger å hente. Dette vil kunne blomstre opp igjen nå. Det vil skade fotballen på sikt, sier han til Dagbladet.

- Jeg er veldig bekymret for fotballen, og for fotballens framtid. Selv om det foreligger nye pengesystemer som skal kontrollere mer av det som skjer, så blir fremdeles mye gjort under bordet, legger han til.