Slik er den interne prosessen rundt salget av tippeligarettighetene

Kamper på betal-tv eller gratiskanaler et sentralt tema.

SKAL SELGES: Tv-rettighetene for norsk toppfotball fra sesongen 2017 er i spill. 
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
SKAL SELGES: Tv-rettighetene for norsk toppfotball fra sesongen 2017 er i spill. Foto: Heiko Junge / NTB scanpixVis mer

(Dagbladet): Kampen om tv-rettighetene til Tippeligaen og Obos-ligaen fra og med sesongen 2017 er i gang. Dagbladet får opplyst at Fotball Media, som eies 50-50 av Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Toppfotball (NTF), er i en fase med å forberede salgsprosessen og grunnlaget som vil danne premissene for en ny avtale.

Sentralt står blant annet Fotball Medias ønske om å beholde kontrollen over sitt eget produkt også etter at avtalen med de neste samarbeidspartnere er signert. Fotball Media ser samtidig for seg at den nye avtalen i utgangspunktet har en lengre varighet enn de nåværende, som er på fire år.

Det bekrefter daglig leder Knut Kristvang.

- Jo lenger kjøperen kan utnytte en rettighet, desto mer vil de investere i den over tid. Selv om Premier League-rettighetene ble solgt for en kortere periode, synes jeg det er bra å ha en lengre horisont enn tre år for de norske. Det har med forutsigbarhet for å utvikle produktet, og det er noe annet å utvikle og utnytte hjemlige, nære rettigheter over tid. Men hvor lang avtaleperioden vil bli, er for tidlig å si, forteller Kristvang til Dagbladet.

Vil dyrke søndagen Administrerende direktør i Norsk Toppfotball og styremedlem i Fotball Media Leif Øverland deltar også aktivt i den pågående prosessen. NTF-sjefen er opptatt av å gjøre Tippeligaen og Obos-ligaen til et enda sterkere produkt, og har tro på at blant annet færre kamptidspunkt er veien å gå.

- Det er for mange som sier at de ikke vet når norsk fotball spilles. Klubbene sier til meg at vi må bygge søndag ettermiddag sterkere enn det vi har gjort i det siste. Den samme tilbakemeldingen får vi fra sponsorer og supportere, forteller Øverland til Dagbladet.

Ønsket fra supporterne er at fremtidens tippeligarunder avvikles med én kamp lørdag, seks oppgjør søndag klokken 18.00 og en avsluttende match søndag kveld.

- Det er ikke tvil om at sånn som det er i dag er norsk fotball for mye spredt, slår Øverland fast.

Analyserer markedet Fotball Media er nå i en fase hvor de analyserer de ulike markedsaktørene, diskuterer hvordan produktet skal struktureres og formes, og hvilke forskjellige kanalvalg, plattformer, distribusjons- og produksjonsmuligheter som kan være aktuelle i den kommende perioden.

Når det endelige anbudsdokumentet foreligger vil Fotball Media oppsøke markedet, og da vil Rune Hauge bistå i salgsprosessen.

- Det er grunnlaget for hva vi skal selge på vi jobber med nå. Etterpå vil vi finne ut hvordan markedet reagerer på det. Noen faktorer og elementer er absolutte krav, mens andre deler må vi diskutere og vurdere med de som ønsker å kjøpe rettighetene, sier Kristvang.

- Eksperter Dagbladet har pratet med mener dere er nødt til å selge til enten NRK eller TV 2 for å få mest mulig ut av produktet. Hva er ditt syn på saken?

- Mangfoldet blant aktørene i det norske mediemarkedet er ulikt. NRK er satt opp med gratis-tv, TV 2 har både gratis-tv og abonnementskanaler, Discovery tilbyr i all hovedsak gratis-tv, mens MTG Viasat har begge deler. Dette er ulike aktører som kan utnytte Tippeligaen på forskjellige måter. Det må vi forholde oss til. Så er det også en utvikling på plattformsiden som er veldig spennende. Hvordan brukeradferden vil endre seg fremover, og dermed hvordan fotballen vil bli konsumert i 2017 og årene etterpå, er vi veldig opptatt av. Vi ønsker å skape en større nærhet til vårt produkt, og bringe publikum tettere på opplevelsen av sin norske klubb og sine favorittspillere - både på stadion, men også som medieprodukt.

Gratiskanaler eller betal-tv Rettighetene for den inneværende perioden deles mellom C More og TV 2. Det har medført at seks av åtte tippeligakamper hver runde siden 2013 har blitt lagt bak betalingsmur.

Professor Tor Andreassen ved Norges Handelshøyskole er blant dem som mener at det er essensielt for Tippeligaen som produkt at kampene blir gjort gratis i fremtiden.

- Hvis ikke fremskynder Fotball Media dødskampen for hele det norske fotballproduktet. Gjentar de «suksessen» fra forrige gang med å gjemme kampene bak høye betalingsmurer vil interessen for norsk fotball falle i interesse. Folk vil da søke andre ting som er minst like interessante, og man blir sittende igjen med kvarttomme tribuner fylt av spesielt interesserte mennesker, sier Andreassen til Dagbladet.

Kristvang mener på sin side at bildet er mer komplekst enn som så.

- Det er mange faktorer som spiller inn. Jeg synes det blir vanskelig å si at effekten av medieavtalen påvirker alt. Det er flere faktorer som påvirker interessen, som resultater og oppmerksomheten rundt de største klubbene.

- Kan bli 200 mill. billigere Fotball Media fikk ifølge VG rundt 1,1 milliarder kroner da Canal Plus (seinere C More) sikret seg majoriteten av rettighetene fra 2013 til 2016. Morten Wiberg i mediebyrået Carat tror imidlertid at salgssummen nå kan bli hele 200 millioner kroner lavere.

- Jeg tror rettighetene var litt overpriset sist gang. Når man regner på hva man får igjen for det, tror jeg rundt 900 millioner kroner gir et mer riktig bilde av norsk fotballs verdi. Det norsk fotball har prestert de siste årene har vært rimelig mørkt, så man kan ikke forvente at folk er villige til å betale så mye som forrige gang, sier Wiberg til Dagbladet.

Kristvang er klar på at det er vanskelig å si hva salgssummen blir.

- Det er markedet som til slutt bestemmer det. Det jeg er veldig sikker på, er at Tippeligaen og norsk toppfotball er et attraktivt medieprodukt. Etter noen år hvor pilene har pekt noe nedover, er de på vei opp igjen. Det er et tegn på at det er stor interesse. Hvor mye det vil utgjøre i kroner og øre, gjenstår å se. Vi er opptatt av å se mediavtalene i en større sammenheng, og som en viktig del av å skape en god totaløkonomi for norsk fotball.

Også Øverland har et inntrykk av at interessen for rettighetene er stor.

- Jeg opplever markedet som sultent. Det er flere aktører som er interessert, og det er bra, sier NTF-direktøren.