Slik er dommen mot Northug

Skiløperen fikk det som han ønsket.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

TRONDHEIM (Dagbladet):  Allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon, skriver tingretten.

Likevel fikk Petter Northug en mildere dom enn mange hadde spådd.

Tingrettsdommer Ingrid Stigum viser i dommen til at vegtrafikken fører til at svært mange mennesker drepes og tusenvis skades hvert år. Det er for å minske disse alvorlige følgene av vegtrafikken at trafikkreglene blant annet fastsetter forbud mot kjøring i påvirket tilstand og regler om høyeste tillatte hastighet.

Petter Northug kjørte bil med en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,65 promille, målt en time etter at kjøringen fant sted. Den høye promillen representerer i seg selv et betydelig faremoment i trafikken. I domspremissene trekkes det fram i straffeskjerpende retning at siktede hadde med seg en passasjer. Etter straffeutmålingsregelen i vegtrafikkloven kvalifiserer forholdet som utgangspunkt til en ubetinget fengselstraff kombinert med en bot.

- Heldige omstendigheter Retten har vurdert at bare heldige omstendigheter gjorde at kjøringen ikke endte med et langt alvorligere utfall for siktedes passasjer og siktede selv. Det skal etter gjeldende praksis også som utgangspunkt reageres med ubetinget fengselstraff ved brudd på hjelpeplikten. I forhold til dette lovbruddet har retten likevel valgt å finne en formildende omstendighet i at passasjeren flere ganger oppfordret Petter Northug til å løpe fra stedet, etter at de hadde forsikret hverandre om at det hadde gått bra.

Retten bemerker at falsk anklage også er ansett som et relativt alvorlig forhold, men vurderer omstendighetene rundt avhøret, kombinert med at siktede allerede samme ettermiddag korrigerte sin forklaring og avga en uforbeholden tilståelse. Det er blitt en formildende omstendighet i domspremissene. Han har også samtykket til en forenklet avvikling av straffesaken, og hans rettslige forklaring har underbygt at han har ønsket å gjøre opp for seg.

Strafferabatt Dette innebærer at han er blitt tilkjent en strafferabatt. Retten peker også på at mediedekningen i saken har vært uforholdsmessig. Det er likevel slik at mediedekning bare i svært begrenset grad skal tillegges vekt ved straffeutmålingen, dersom dekningen ikke har hatt ekstra tidsbruk som konsekvens.

Etter en samlet vurdering har retten kommet til at straffen skal settes til fengsel i 50 dager, altså ti dager mindre enn innstillingen fra påtalemyndigheten. Det fragår to dager for utholdt varetekt.

Petter Northug har opplyst at han har en årlig inntekt på rundt 1,5 millioner kroner, kapitalinntekter medregnet. Boten skal som en veiledende norm utgjøre halvannen gang brutto månedsinntekt. Boten er blitt fastsatt til 185 000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. Han er også framdømt retten til å ha førekort for alltid. Retten har kommet til at flere forhold kvalifiserer hver for seg til tap av førerrett for kortere eller lengre perioder.

Petter Northug ønsket ikke å benytte seg av retten til betenkningstid. Han godtok dommen på stedet, og fikk det som han ønsket. Han vil bli ferdig med hele saken så raskt som mulig.

Vil bli kontrollert
Nå vil tingretten i Trondheim oversende domspapirene til Kriminalomsorgen. Deretter vil Petter Northug motta et tilbud om soningsforold i løpet av ett par dager. Han vil få et tilbud om å sone med fotlenke. Før soningen påbegynnes lager kriminalomsorgen et detaljert tdsskjema som må følges gjennom hele soningen. Når det er innvilget fotlenkesoning vil det bli innstallert et overvåkingssystem i huset han skal sone i. Han må godta at han blir kontrollert på flere måter.

Hvis han har egne ønsker om å få utsatt soningen, må han søke om det. I vilkårene for soningsutsettelse heter det blant annet at det kan innvilges i spesielle tilfeller av hensyn til utpreget sesongarbeid og hvor det er vanskelig å finne en erstatter.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer