Slik fordeles solidaritetsmidlene ved overganger

Ny regel:

 • Ved hver eneste overgang for spillere under 23 år, skal alle klubber spilleren har vært innom i løpet av sin karriere (mellom 12 og 23 år) ha del av en pott som utgjør 5 prosent av den totale overgangssummen. Beløpet fordeles ut fra følgende prinsipper:
 • 12- 13 år: får 5 %
 • 13- 14 år: får 5 %
 • 14- 15 år: får 10 %
 • 15- 16 år: får 10 %
 • 16- 17 år: får 10 %
 • 17- 18 år: får 10 %
 • 18- 19 år: får 10 %
 • 19- 20 år: får 10 %
 • 20- 21 år: får 10 %
 • 21- 22 år: får 10 %
 • 22- 23 år: får 10 %

  • Ved Tobias Linderoths overgang fra Stabæk til Everton i vinter ble solidaritetsmidlene fordelt slik etter at engelskmennene hadde betalt:

 • Stabæk 37000 pund
 • Mjällby 9000 pund
 • Häsleholm 42000 pund
 • Elfsborg 35000 pund

  • Eks: Hvis Magne Hoseth blir solgt for 10 millioner i løpet av året, skal Averøykameratene ha minimum 40 prosent av solidaritetpotten på 500000, altså 200000. Molde får 300000 i tillegg til den øvrige overgangssummen.

  • Solidaritetsmidlene kommer i tillegg til utdanningskompensasjonen.

  Kilde: NFF

Klubb i perioden mellom: