Slik vil de styreidretten

Åtte menn vil bli president i Norges Idrettsforbund. Dagbladet har utfordret dem til å skrive en programerklæring i avisa. Sju takket ja.

Idrettsprofessor Hans B. Skaset kommer i dagens hovedinnlegg på Dagbladets debattsider med et skarpt angrep på norske idrettslederes manglende evne og lyst til offentlig idrettspolitisk debatt. Han kommer som et alternativ med sine egne innspill, som blant annet går ut på å avvikle NIFs direkte ansvar for den nasjonale satsing på toppidrett.

Men er de så tause som Skaset vil ha det til? Dagbladet har utfordret de åtte som er lansert som presidentkandidater til å komme med sine synspunkter på norsk idrettspolitikk. Vi ba dem skrive fritt om hva de ville, men ga disse mulige ledetrådene: NIFs organisasjonsstruktur og eventuelle moderniseringsprosesser.

Idrettskretsenes makt og størrelse i forhold til særforbund.

Toppidrettsmålsettinger om å være tredje beste europeiske nasjon i OL, og framtiden for slike uttalte ambisjoner.

Tippenøkkelens endring som følge av helse- og mosjonsargumenter, og styrkeforholdet mellom breddeidrett og toppidrett i lys av dette.

NIFs økonomiske styring og kontroll med tanke på å unngå gigantunderskudd i framtida.

Visjoner om NIF-aktiviteter i framtida, og eventuelle aktiviteter NIF bør slutte med.

Fraværet av idrettspolitisk debatt i Norge, og grunner til dette.

Overvekten av middelaldrende menn i NIF-organisasjonen, og det tilsvarende fraværet av kvinner (null kvinner blant presidentkandidatene).

NIFs viktige samfunnsposisjon i kraft av å forvalte milliardbeløp hvert år.

Bare golfpresident Christian Anker-Rasch takket nei til å bidra. Valgkomiteen holder sitt neste møte mandag 22. mars. Hver dag fram til da slipper vi til én av presidentspirene - med egne ord.

KARL-ARNE JOHANNESSEN: Lege, president i Norges Håndballforbund.