- Slike avtaler lever vi av

Terje Bogen mener det ikke er noe umoralsk ved å suge ut penger fra et forbund seks år etter at en avtale er gått ut.

- Uten slike klausuler kunne vi like gjerne lagt ned virksomheten, det er de som sikrer fundamentet, sier sjefen i sponsorfirmaet som i 2001 omsetter for over en milliard kroner.

  • Bogen minner om at Sponsor Service har nedlagt masse ressurser i reforhandling av Skiskytterforbundets generalsponsoravtale annethvert år siden den ble inngått for 13 år siden.

Bogen sier også at han er villig til å diskutere andre løsninger. Blant annet ønsker Bogen å inngå en ny avtale med Skiskytterforbundet.

- Skiskytterne har potensial til å tegne avtaler som er verdt to-tre ganger dagens verdi. Det viser jo også verdien av Vitals eksponering på TV, som er verdt tre-fire ganger mer enn de betaler for.

- Ved å gå inn på en annen sponsormodell enn å selge seg med hud og hår til en tung sponsor, kan de oppnå større inntekter, sier Bogen.