Sparket etter skandaledømming

Det internasjonale skiforbundet har utelukket to hoppdommere fra vinterens verdenscup grunnet skandaledømming.

Østerrikeren Manfred Schnetzer ga for høye stilkarakterer på samtlige landsmenn i det første hoppukerennet i Oberstdorf sist vinter, og ble konsekvent strøket i toppen på sine egne. Blant annet presterte han å banke inn to ganger 20 i stil på Andi Goldberger, selv om han manglet skikkelig Telemark-nedslag.

Sveitseren Maurice Maire kom heller ikke gjennom nåløyet på FIS-evalueringen. Han lå for høyt og ble strøket på alle sveitserne i begge omganger i Holmenkollen 1997.

I likhet med Schnetzer, er Maire fortjent utelukket fra å dømme v-cuprenn i vinter.

Foruten å evaluere samtlige dommere, har FIS vedtatt at det i vinterens v-cuprenn bare skal være en nasjonal dommer - mot tidligere to. Dette for å hindre sjåvinistisk dømming.