Sponsor Service-konkursen til Økokrim

Bostyret i Sponsor Service har oversendt sin beretning om selskapets oppblåste regnskaper til Økokrim.

Bostyret og borevisor har den siste tiden gjennomgått gigantkonkursen til Terje Bogens Sponsor Service. Tirsdag la de fram sin innberetning og revisjonsrapport.

- Vi har orientert både Økokrim og Kredittilsynet fordi vi har identifisert forhold som vi mener påtalemyndigheten må forfølge og vurdere videre. Nå er det opp til dem å forme endelige konklusjoner på dette, sa bobestyrer Jon Skjørshammer.

Bostyret har i denne omgang konsentrert seg om regnskapene til Sponsor Service, og hevder at selskapet regnskapsførte inntekter som aldri kom.

- Det finnes en rekke alvorlige feil selskapets regnskap. Vi har registrert en utstrakt inntektsføring av ikke-eksisterende kontrakter. Mange av kontraktene ble aldri signert, eller de var aldri i nærheten av å bli signert en gang, sa revisor Frank J. Berg.

NTB