GAMLE VENNER: Et tidligere par fra Sørum Gård: Fantasi og Rikke Løken. Til daglig er flere hundre jenter innom denne fritidsgården i Skedsmo. FOTO: Andrea Gjestvang/Dagbladet
GAMLE VENNER: Et tidligere par fra Sørum Gård: Fantasi og Rikke Løken. Til daglig er flere hundre jenter innom denne fritidsgården i Skedsmo. FOTO: Andrea Gjestvang/DagbladetVis mer

Sport for jenter flest

Det er mange flere jenter enn gutter som liker å trene. Hvorfor klarer ikke idrettsbevegelsen da å lage sport som er morsom nok til å utnytte denne ulikheten?

|||ALLEREDE et par år har en åpen og inkluderende sport vært selve kampsaken for Norges Idrettsforbund, men det tar visst tid før denne prioriteringen fra det siste idrettstinget slår ut på kjønnsforskjellene i medlemsstatistikkene:

•• Selv om flere jenter enn gutter trener jevnt, har fortsatt 49 av 56 særforbund et flertall av mannlige medlemmer.

Mens hele 78 prosent av norske kvinner trener en eller flere ganger pr. uke mot 70 prosent av mennene, er kjønnsforskjellen i Idrettsforbundet motsatt. Der er forholdet blant drøyt to millioner medlemsskap mer enn 60/40 i guttas favør.

Dette er en mangel på inkludering som gjør at mange idretter de siste årene har lett etter nye måter å få med jenter på.

DESTO mer interessant å se på et av de mest vellykkede offentlige breddetilbudene utenfor idrettsbevegelsen. I Skedsmo på Romerike, en av Norges raskest voksende kommuner, har fellesskapet valgt å betale lederstillingen på en rideskole for å sikre et fysisk aktivitetstilbud som når bredere ut enn de fleste sportsklubber:

- Å mestre et så stort og sterkt dyr som en hest, gir egentlig trening i det å mestre vanlige sosiale fellesskap, sier Elin Heistad som de siste par årene har ledet den kommunale Sørum Fritidsgård. Her er det nå drøyt hundre unger som utgjør stallgjengen og sørger for at hestene hver dag året rundt stelles, trenes og har det så bra at gården kan fungere som rideskole for flere hundre barn og voksne i nærmiljøet.

HEISTAD er opptatt av hvordan et slikt sosialt breddetiltak drar med seg store grupper i ulik form for aktivitet. I flere tiår har denne fritidsgården gitt innbyggerne i Skedsmo uansett sosial bakgrunn sjansen til nærkontakt med dyr, fått funksjonshemmede i trening og naturlig ført jenter inn i idrettsbevegelsen:

- Det er vanlig at ungene som starter med å stelle hest hos oss fortsetter å ri i Skedsmo Rideklubb som holder til på samme gård. Underveis ser vi at treningen med å stelle og ri gjør noe med tryggheten hos ungene. Småjentene som smøg seg keitete inn i stallen, drar herfra sikre på at de fikk til det som virket vanskelig, sier Heistad.

DET å få til noe sammen med andre synes viktigere enn selve konkurransen i de fleste idrettsgrenene der jenter utgjør flertallet. Her er ridning i særklasse etter at denne sporten de siste årene er blitt mer økonomisk tilgjengelig. Nå er kvinneandelen i Rytterforbundet hele 89 prosent akkurat som ungene som strømmer til Sørum Fritidsgård er jenter og atter jenter.

De andre typiske norske jenteidrettene er turn (73 prosent), dans (70 prosent) og håndball (68 prosent. I tillegg er det en liten overvekt kvinner på skøyter (52 prosent), i volleyball (52 prosent) og i svømming (51 prosent).

DEN raskest voksende jenteidretten skjuler seg imidlertid blant guttegreia amerikansk fotball. I Norges Amerikanske idretters forbund opplever cheerleading en medlemsvekst på over 25% basert på en oppvisningsorientert akrobatikk der jentene har muligheten til å bidra med høyst ulike fysiske egenskaper.

På den måten blir det som ser ut som svært avansert lagturn også en fellesskapsøvelse som lett drar med seg jenter med fysisk sett ganske så varierende forutsetninger. Slik blir det å delta overordnet selve konkurransen uten at det tar vekk det spektakulære i idretten.

HER er vi også i nærheten av kjernen i den organiserte idrettsbevegelsens utfordring å få med seg et naturlig antall jenter:

•• Det gjelder å tilby aktiviteter som gjør det enklere å være med også for dem som bare konkurrerer med seg selv.

I sum betyr det mer å velge mellom. Den ekstreme kjønnsforskjellen finnes heller ikke her. Den raskt økende kvinneandelen i fotball har gjort at denne tidligere mannesporten nå består av 26% jenter. Det gir nesten 110 000 spillere og gjør fotball alene større enn alle de tre typiske jenteidrettene ridning, turn og dans til sammen.

Det er altså ikke nødvendig med hjernevask av tidligere forestillinger om kjønnspreferanser i idrett, men det fordrer en helhetlig forståelse av at idretten også her må utvikles tett sammen med resten av samfunnet.

Da er et besøk på en kommunal fritidsgård i Skedsmo et ok sted å starte.