- Sportsidioter er tullinger

Sportsidiotene har på mange områder dårligere evner enn folk som ikke er interesserte i sport, slår en oppsiktsvekkende norsk studie fast.

Professor Arnulf Kolstad på Psykologisk institutt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) leder en studie som blant annet tar sikte på å finne ut om idretten formidler egne idealer og verdier som gjenspeiler seg hos tilskuerne. Studien skal være avsluttet innen november 2003, og forskerne støtter seg til data som ble samlet inn i forbindelse med Lillehammer-OL i 1994. Forskerne har kartlagt interessen for underholdningsidrett blant 3000 personer som svarte på spørreskjema. Deltakerne fikk spørsmål om hva de betegnet som viktig i livet.

- Vi tok for oss et representativt utvalg av befolkningen, og fant målbare forskjeller mellom såkalte sportsidioter og ikke-sportsinteresserte, sier Arnulf Kolstad til Dagbladet.

- Det viser seg at sportsidioter er mindre kreative, fantasifulle og originale og mer lydige og konforme (dvs. at de gjør som alle andre, red.anm.) enn folk som ikke interesserer seg for sport.

Hudfletter Bondevik

Forskerne tar også sikte på å finne ut om idretten bare reflekterer samfunnet, eller om idretten selv skaper holdninger og verdimønstre.

- Det ser ut som om idretten får fram samfunnets rådende verdier mer tydelig. Det handler om individualitet og det å lykkes. Vinnerne dyrkes. Denne samfunnsutviklingen er svært tydelig i idretten, sier professor Kolstad, som slett ikke liker hva moderne underholdningsidrett har ført med seg.

- Idretten har utviklet seg i motsatt retning i forhold til dens opprinnelige verdier. Folk skulle ikke stå og skrike seg hese over andres fysiske prestasjoner, men delta aktivt sjøl, sukker Arnulf Kolstad nostalgisk. Psykologiprofessoren mener underholdningsidrettens verdier gjennomsyrer alle samfunnslag, og han sender et kraftig spark mot landets øverste ledelse:

- Kjell Magne Bondevik er med på å fremme underholdningsidrettens verdier. Statsministeren er mer opptatt av hva som skjer på fotballbanene hver søndag enn hva som foregår i kirken. Bondevik soler seg alltid i glansen av vinneren, framfor å trøste taperen, sier Arnulf Kolstad.

Nordmenn er selvgode

Psykologisk institutt ved NTNU har forsket på underholdningsidrettens samfunnsmessige funksjon i mer enn ti år. Tidligere i år slapp Arnulf Kolstad og hans kolleger resultatene av en annen del av arbeidet, nemlig hvordan Lillehammer-OL påvirket og forandret den nasjonale selvfølelsen. Målinger ble gjort før, under og etter OL i 1994.

  • Ved første måling svarte 30 prosent ja på følgende påstand:

«Norge er ikke et perfekt land - men den norske levemåten har brakt oss så nær vi kan komme det perfekte samfunn».

  • Under OL svarte hele 48 prosent ja på denne påstanden. Etter OL sank det til 43 prosent, og et helt år seinere svarte fremdelse hele 40 prosent ja til at den norske levemåten bringer oss nær det perfekte samfunn.

Professor Arnulf Kolstad forklarer fenomenet med at toppidretten, og all suksessen på Lillehammer, styrket vår nasjonale identitet.

Den pågående studien, som avsluttes i oktober neste år, skal gi kunnskap til den løpende samfunnsdebatten om idrettens betydning og konsekvenser, særlig når det gjelder befolkningens holdninger og verdier, heter det i prosjektbeskrivelsen.

IDIOTER? Har den nye studien rett finnes det svært mange idioter på dette bildet.