«Spritprodusenter» vil ha lavere straff

Hamar (NTB): Ble det produsert 35.000 liter eller 110.000 sprit ved «fabrikken» i Løten? Hva som er beviselig riktig, kan bli avgjørende for straffeutmålingen etter at Eidsivating lagmannsrett mandag startet ankebehandlingen av en av landets største spritsaker.

Det er nettopp straffenivået det er anket over, etter at åtte menn fra Østlandet i april i fjor ble dømt til fengselsstraffer på mellom to år og tre og et halvt år i Hedmarken herredsrett. Dessuten ble det krevd inndragning av pengesummer i millionklassen.

En påstått «ukjent bakmann» fra Oslo ble aldri tatt. Han skal ifølge to av de tiltalte ha vært både arkitekten og finansieringskilden bak spritproduksjonen.

På låven

Spriten ble laget i låven på et falleferdig småbruk i akkevitt-bygda Løten, og ble presentert som edel vare fra et fornemt og tradisjonsrikt tysk brennevinsfirma. I virkeligheten drakk kundene kullrenset frostvæske, opprinnelig beregnet på bremsesystemet i biler.

Til overmål stammet spritfabrikkens råvarer fra Arcus, som solgte 200.000 liter teknisk sprit til et lite såpefirma i Østfold. Ifølge herredsrettens dom solgte såpeprodusenten i sin tur spriten videre til fiktive firma over hele landet, mens den sterke lasten i virkeligheten gikk til det avsidesliggende småbruket. Der ble spriten silt gjennom kolonner av kullfiltre og tappet over på plastdunker og flasker - før den fant veien ut på det illegale markedet.

Store mengder

Påtalemyndigheten mente i utgangspunktet at det kan ha blitt laget over 200.000 liter sprit på låven, men kvantumet ble redusert til 110.000 liter da saken ble behandlet i herredsretten i fjor vår. Det er den mengden påtalemyndigheten mener det kan føres bevis for.

Oscar Ihlebæk, som forsvarer den antatte hovedmannen, framholdt i Eidivating lagmannsrett mandag at den maksimale mengden er 100.000 liter lavere, og at dette må tilsi straffereduksjon i forhold til dommene herredsretten forkynte i den første rettsrunden.

Det er satt av to uker til ankebehandlingen.