Spytter inn 21,3 mill.

Storaksjonær John Fredriksen spytter inn 21,3 millioner kroner i ny egenkapital og har dermed avblåst den økonomiske krisen i Vålerenga.

Den økonomiske krisen i Vålerenga Fotball er over. Storaksjonær John Fredriksen spytter inn 21,3 millioner kroner i ny egenkapital.

Fredriksen, gjennom sitt firma Bryggegata AS, vil etter emisjonen eie over 99 prosent av Oslo-klubben.

Det betyr at aksjene som tidligere hadde en pålydende verdi av 10 kroner, nå er verdt 10 øre.

Ved å nedskrive den gamle aksjekapitalen tar John Fredriksen hele kontrolen over Vålerenga Fotball, men i en pressemelding fra Vålerenga Fotball ASA åpner Fredriksen for at eksisterende aksjonærer «som ønsker å opprettholde sin eierandel» skal få muligheten til det. Det åpner for at Øystein Stray-Spetalen og Ola Mæhle kan fortsette i Vålerenga.

Avtalen må godkjennes av generalforsamlingen i Vålerenga ASA før den trer i kraft. Det foreløpige regnskapet for ASAet i 2001 gir et underskudd på rundt 45 millioner kroner. Så spørs det om generalforsamlingen har noe valg i forhold til Fredriksen.

(NTB)