I MØTE:  Stabæk innkalte torsdag til et internt møte på Nadderud for å drøfte saken. Foto: Benjamin A. Ward / Dagbladet
I MØTE: Stabæk innkalte torsdag til et internt møte på Nadderud for å drøfte saken. Foto: Benjamin A. Ward / DagbladetVis mer

Stabæk engasjerte trener som var sparket etter anklager om sextrakassering av mindreårig

Kretsen advarte om mannen. Ble Stabæk-trener likevel.

(Dagbladet): I forbindelse med sextrakasseringssaken som inkluderer tidligere Stabæk-spiller Leni Larsen Kaurin og klubbtrener Øyvind Eide, uttalte styreleder Espen Moe følgende til Dagbladet:

- Vi har nulltoleranse for sextrakassering i Stabæk.

Dagbladet kan imidlertid avsløre at Stabæk i fjor engasjerte en trener til et av sine jentelag som tidligere var sparket fra samme stilling i en annen klubb på grunn av påstander om nettopp seksuell trakassering.

Konfrontert med opplysningene bekrefter Stabæk at mannen var trener i klubben i fjor fra februar til månedsskiftet april/mai samme år. Stabæk betegner det som en «testperiode» som opphørte fordi treneren ble syk.

Trenerforholdet gikk også på bekostning av et samarbeid med en breddeklubb, hvor en representant fra Stabæks sportslige utvalg ledet samtalene.

Advart av kretsen Stabæk vurderte også i 2009 å tilknytte seg treneren, noe de ble frarådet av idrettskretsen i det aktuelle området.

Det ble gjort etter at idrettskretsen hadde mottatt bekymringsmelding fra trenerens tidligere klubb. Det bekrefter rådgiver i Norges idrettsforbund (NIF) Håvard Øvregård overfor Dagbladet.

- Treneren ble løst fra sin daværende treneravtale i 2009. Årsaken var upassende oppførsel overfor en mindreårig utøver - seksuell trakassering. Vi ble involvert, og saken endte med at treneren gikk frivillig fra sin oppgave i klubben, sier Øvregård til Dagbladet.

Parten som skal ha blitt utsatt for den seksuelle trakasseringen hadde ikke lyst til å følge opp saken, og dermed ble det angivelige forholdet ikke anmeldt til verken politiet eller idrettens rettsinstanser.

Ny bekymringsmelding I januar i fjor tok saken en ny vending, da styrelederen for trenerens gamle klubb fikk vite at mannen enten var blitt, eller var i ferd med å bli, tilknyttet Stabæk. Det førte til at styrelederen sendte en ny bekymringsmelding til idrettskretsen.

Noen uker seinere tok den allerede betente saken fyr:

Da var treneren, som var erklært uønsket på samtlige av breddeklubbens treningsbaner, likevel tilbake - som Stabæk-trener. 

- Overrasket Historien bekreftes av den berørte klubbens styreleder.

- Det kom overraskende på oss. Vi visste ikke at han var blitt tilknyttet Stabæk, men det var han - det bekreftet Stabæk. Jentene som var best på vårt lag skulle jo trene med hans lag. Situasjonen skapte temperatur, og gjorde at saken ble tatt opp på nytt. Vi sa ifra til Stabæk at det var uaktuelt å ha et samarbeid med dem så lenge de hadde treneren i klubben, sier styrelederen til Dagbladet.

Lederen forteller videre at de fulgte opp saken ved å gå i dialog med Bærum-klubben. Den varte i rundt én måned. Brorparten av kommunikasjonen foregikk over telefon, men den endelige avgjørelsen falt på et styremøte hos det lokale idrettslaget, hvor begge parter var representert.  

Konklusjonen:
- Stabæk sa de ikke hadde hatt noen negative erfaringer mens han hadde vært hos dem, og «at de hadde personer rundt». De argumenterte med at de måtte vurdere det ut ifra egne erfaringer. Det var den forklaringen vi fikk. Idrettskretsen var inne også den gangen. Vi syntes det var en vanskelig sak. Vi forsøkte bare å gjøre det riktige, uten at vi viket fra våre prinsipper, sier styrelederen til Dagbladet.

Dermed opphørte samarbeidet mellom Stabæk og breddeklubben.

- Stabæk hadde et bevisst forhold til forhistorien. Det hadde de jo. Og det tror jeg de vil stå for. Stabæk har gjort sine forsikringer, det var i alle fall det de sa til oss, fortsetter lederen.

- Utrolig trist og leit Også idrettskretsen i området bekrefter historien.

- Vi hadde kontakt med NIF om håndteringen av saken. Vi har også pratet med Stabæk. Det kan jeg bekrefte. Generelt sett synes jeg ikke dette er hyggelig for idretten, jeg synes det er utrolig trist og leit å få alle slike typer bekymringsmeldinger, sier kretslederen til Dagbladet.

Øvregård, i Norges idrettsforbund, meddeler at det var lite de kunne gjøre så lenge treneren ikke ble straffet for det påståtte forholdet.

- Det har ikke vært idrettsforbundets eller idrettskretsens oppgave å gå inn og overstyre klubbens vurderinger i denne saken, sier Øvregård.

Stabæks svar: Dagbladet var første gang i kontakt med Stabæk onsdag ettermiddag. Da sa sportslig leder for kvinneavdelingen, Richard Jansen, at han hadde svært liten kjennskap til historien. Han henviste i stedet til daglig leder Lars Hjort for kommentarer.

- Jeg kjenner ikke til det. Jeg har hørt noe om noen rykter, men de skal ha vist seg å være feil, sa Hjort.

INNE I SAKEN:  Den aktuelle idrettskretsen henvendte seg til Norges idrettsforbund. NIF bisto i saken, representert ved rådgiver Håvard Øvregård. Foto: NIF.
INNE I SAKEN: Den aktuelle idrettskretsen henvendte seg til Norges idrettsforbund. NIF bisto i saken, representert ved rådgiver Håvard Øvregård. Foto: NIF. Vis mer

Stabæks mediesjef, Hilde Håve, fulgte deretter opp med en mail samme kveld.

- Vedkommende du sikter til var på intervju til en trenerjobb hos oss i 2012, men fikk aldri jobbtilbud i Stabæk, etter at han selv fortalte i intervjuet om episoden som det refereres til.

- I 2013 ble han kontaktet av en annen trener i systemet om forespørsel rundt trenerjobb. Stabæk ble da kontaktet av (Dagbladet har her fjernet navnet på kretsen) idrettskrets og orientert om forholdet.

- På dette tidspunktet hadde den aktuelle treneren gjennomført to treninger, og ble således orientert om hva vi hadde fått opplyst. Etter dette har ingen sett eller hørt noe fra han. Vi ble i ettertid informert om at han hadde blitt sykemeldt.

- Det ble aldri gjort noe avtale med den aktuelle treneren og han har heller aldri mottatt noen lønn eller godtgjørelse fra klubben. Med andre ord et glimrende eksempel på at et form for internt varslingsystem har fungert, skrev Stabæk i mailen.

Endret svaret Torsdag formiddag ble Stabæk konfrontert med at svaret i eposten ikke stemte overens med Dagbladets opplysninger. Da fortalte mediesjef Hilde Håve at klubben skulle ha møte om saken. Det møtet var torsdag kveld.

I går kom et nytt svar fra klubben i en epost fra Håve.

- I denne saken har våre interne kontrollrutiner i forhold til inngåelse av avtaler og ansettelser av nye trenere blitt fulgt. Vi tok kontakt med idrettskretsen for å sjekke referanser fordi det verserte rykter om at det var uregelmessigheter knyttet til den aktuelle treneren. Vi fikk beskjed om at det ikke var noen saker registrert på ham og valgte derfor å inngå en testperiode med treneren.

- Vi ser ikke hva vi kunne gjort annerledes. Dette bekreftes også av (Dagbladet har her fjernet navnet på kretsen) idrettskrets og NIF. Denne treneren har aldri vært ansatt eller hatt noen form for kontrakt med oss. Han har heller ikke mottatt lønn eller annen godtgjørelse i den korte testperioden, står det i eposten fra Stabæk.

I motsetning til det som ble oppgitt i Stabæks tidligere svar, skriver klubben at det var de som kontaktet kretsen i 2013 - og ikke motsatt.

Stabæk oppga seinere varigheten på det de omtaler som en «testperiode» mellom klubben og treneren.

- Testperioden jeg referer til varte fra februar til månedsskiftet april/mai 2013. Han (treneren) ble syk, og dermed opphørte samarbeidet, skriver Stabæk i en ny epost til Dagbladet.