Stabæk i minus

Aksjeselskapet i Stabæk har vedatt å foreta en rettet emisjon. Målet er å få 10- 15 millioner i klubbkassa. Pengene skal primært gå til spillerkjøp og investering i ny treningsbane.

- Pengene skal ikke gå til driften av klubben, sier adm.dir. Gudbrand Fossbråten i Stabæk ASA til Dagbladet.

Og det garanterer han, til tross for at selskapet går mot et underskudd på rundt 2 millioner kroner i år. Det er ingen økonomisk krise i Bærums-klubben.

Ubetydelig

- Underskuddet er ubetydelig. I fjor hadde vi et overskudd på sju millioner kroner. Hadde vi valgt å selge spillere i år, så hadde vi fått overskudd, sier Fossbråten.

Akkurat det er ikke bare positivt.

- Vi er helt klart avhengig av å selge spillere for å få det til å gå rundt. Vi kunne skapt et overskudd ved å selge i år, men vi investerer heller i å bygge et bra lag.

Det betyr at Stabæk heller investerer nye penger i å gjøre laget enda bedre. Pengene som de håper å få inn i emisjonen, blir øremerket spillerkjøp, og investeringer i ny treningsbane på Bekkestua.

- Emisjonen er rettet mot våre eksisterende investorer, samt noen nye. Vi jobber aktivt med å få folk med. Prisen er satt til 12 kroner per aksje, sier Fossbråten.

Lokker med Fornebu

Og Stabæks reklameguruer har skjønt at det gjelder å ha lokkemat til de som investerer. Agnet er «The blue dream arena».

- De som blir med i emisjonen, får opsjoner til emisjonen i eiendomsselskapet som blir knyttet til den nye stadion på Fornebu. Det håper vi vi kan lokke flere investorer med, sier formann i Stabæk ASA, Ingebrigt Steen Jensen.

Får å få opsjoner må man minst kjøpe 1000 aksjer i emisjonen som løper fram til 31. desember. Kjell Ulrichsen er den største enkeltinvestoren i Stabæk.

- Responsen hittil har vært god, sier adm.dir. Fossbråten.