Stakkeland kjemper for erstatning

Lillestrøms Rune Stakkeland må etter all sansynlighet legge opp som fotballspiller. Nå kjemper han for erstatning.

Dette er Stakkelands siste kamp innen fotballen - denne gang mot trygdekontor som ikke vil betale utgifter til omskolering.

- Jeg søker erstatning gjennom trygdekontoret for å få dekket utgifter til omskolering. For to uker siden fikk jeg nei fra Skedsmo trygdekontor, men forbereder nå en anke med spillerorganisasjonen NISO i ryggen, sier Stakkeland til Romerikes Blad.

Stakkeland pådro seg den karrieretruende skaden høsten 1996, etter en stygg stempling i leggen. Til tross for en rekke operasjoner har ikke legene klart å redde beinvevet, som nå framstår som helt dødt. Karrieren synes derfor over for midtbanespilleren.

- Jeg mister minst fem gode år på fotballbanen på grunn av skaden. Nå ønsker jeg aksept i trygdeetaten for at det å være fotballspiller skal betraktes som yrke, sier Rune Stakkeland.

Spillerforeningen NISO har engasjert seg i Stakkelands sak, da utfallet trolig vil danne presedens for liknende saker i framtida.