BLIR IKKE ANMELDT: Tidligere proffsyklist Steffen Kjærgaard blir ikke utestengt fra all idrett i ti år slik Norges Cykleforbund ønsket. Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix
BLIR IKKE ANMELDT: Tidligere proffsyklist Steffen Kjærgaard blir ikke utestengt fra all idrett i ti år slik Norges Cykleforbund ønsket. Foto: Erlend Aas / NTB ScanpixVis mer

Steffen Kjærgaard slipper unna anmeldelse

Domsutvalget har konkludert.

(Dagbladet): Domsutvalget i Norges idrettsforbund (NIF) avviser Norges Cykleforbunds anmeldelse av den tidligere proffsyklisten Steffen Kjærgaard.

Sykleforbundets håp var at den tidligere US Postal-proffen skulle bli utestengt fra all norsk idrett i ti år. Det blir han altså ikke.

I en tekstmelding til Dagbladet skriver Kjærgaard:

- Jeg har mottatt domsutvalget i NIF sin dom i saken NCF har anlagt mot meg. Jeg har hele tiden næret full tillit til min advokat og domsutvalget i NIF. Jeg tar dommen til etteretning. Utover det har jeg verken ønske eller anledning til å uttale meg.

I dag er det på dagen ett år siden han la kortene på bordet og fortalte om dopingen i perioder av proffkarrieren. Kjærgaards advokat er kritisk til at NCF ønsket en såpass streng dom.

- Jeg registrerer at Domsutvalget var enig med oss i at idrettens lovverk ikke kom til anvendelse i saken og avviste saken slik vi krevde. Samtidig er jeg kritisk til at NCF går så hardt ut på så sviktende faktisk og rettslig grunnlag som det her er snakk om, sier Kjærgaards advokat Tor Erik Heggøy i en pressemelding.

Beklaget på nytt Advokaten ble oppnevnt i våres etter at Kjærgaard i utgangspunktet ikke ønsket juridisk bistand. I sitt svar i forbindelse med anmeldelsen, skrev Kjærgaard 20. februar:

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Jeg vil igjen, overfor Norges idrettsforbund beklage for de feilvalg jeg gjorde i perioden 1998-2003. Samt den påfølgende løgnen som norsk idrett og norsk sykkel har vært utsatt for. Det er vanskelig å gjenopprette feil fra fortiden, men jeg vil til enhver tid i fremtiden forsøke å gjøre det riktige for å vinne tilbake den tilliten norsk sykkel og norsk idrett har hatt til meg. Jeg vil etter all sannsynlighet ta den straffen domsutvalget mener er riktig. Derfor kommer jeg heller ikke til å bruke juridisk rådgivning eller hjelp i min sak», skrev han.

Kjærgaard ble uansett anbefalt å bruke en advokat, noe han altså gikk med på.

Den tidligere sportssjefen i sykleforbundet blir heller ikke straffet av Antidoping Norge - det på grunn av foreldresfristen på åtte år.

Ingen hjemmel NIFs domsutvalg har enstemmig avvist saken med følgende begrunnelse:

«Steffen Kjærgaard har etter det opplyste vært medlem av Tønsberg CK fra 2010. [...] De forhold og handlinger Kjærgaard er anmeldt for har ingen tilknytning til hans medlemskap eller til hans eventuelle aktivitet i Tønsberg CK. Etter Domsutvalgets syn er det ikke hjemmel i NIFs lov § 11-3 første ledd for å straffe et medlem av et idrettslag for forhold / handlinger som verken er knyttet til eller foranlediget av medlemskapet, jf også NIFD-2005-21.».
 
«I dette tilfellet ser Domsutvalget det slik at Norges Cykleforbund anmelder handlinger begått av Kjærgaard på bakgrunn av og i tilknytning til hans ansettelsesforhold hos forbundet. Selv om Kjærgaard fra 2010 var medlem av idrettslag tilsluttet NIF, omfattes han derfor ikke av den personkrets som faller inn under idrettens selvdømmeordning etter NIFs lov § 11-3 første ledd.».

Kan ikke straffes «Ansatte i idretten, som ikke er medlemmer, er i utgangspunktet ikke underkastet selvdømmeordningen med mindre det i samsvar med NIF lov § 11-3 annet ledd er inngått avtale om at vedkommende vil akseptere straffebestemmelsene i NIFs lov som gjeldende for seg. Slik avtale er ikke inngått mellom Norges Cykleforbund og Kjærgaard.».

«Etter dette har Domsutvalget kommet til at Steffen Kjærgaard ikke kan straffes etter idrettens straffebestemmelser for de forhold og handlinger Norges Cykleforbund har påtalt til Domsutvalget. Saken må derfor avvises.».