Steng dørene

  • En del norske kremmere har betalt 8000 kroner for et formiddagskurs om hvordan man bør gå fram i markedsføringen når man vil ha barn som kunder. Direktør Gro Svendsen Eriksen i leketøyskjeden Ringo ga deltakerne rene ord for pengene: Start med mor på barselavdelingen. Unger elsker innkjøpsopplevelser. Og de har «blank harddisk».
  • Det beste vi kan si om budskapet er at det er bra merkevareprodusenter og forhandlere lar offentligheten få innsyn i hvordan det tenkes når man satser på barn som kundegruppe. Så vet jordmødre og helsesøstre at de må stenge døra når agentene melder seg med vareprøver på barselavdelingen og helsestasjonen. Og førskolelærerne kan hjelpe foreldrene med å ruste barnehagebarna mot merkevarepress.