SKJØNNER SPILLET: Skaterne krever demokratisk kontroll av fellesskapets bevilgninger til idrett, og vil at Venstres ekstra millioner skal gå til anlegg for alle.
SKJØNNER SPILLET: Skaterne krever demokratisk kontroll av fellesskapets bevilgninger til idrett, og vil at Venstres ekstra millioner skal gå til anlegg for alle.Vis mer

Maktkamp om norsk idrett

Stopp kuppet mot skaterne!

Dette er en gatekultur som kan tilføre idrettsbevegelsen mange bra holdninger til det å drive med sport.

DET er vrient for utenforstående å følge med i den maktkampen som nå bygger seg opp i forsøket på å ta kontrollen over den frivillige idrettsbevegelsen. Desto viktigere er det å avdekke de enkelte små slagene underveis. Som for eksempel Venstres forslag til statsbudsjettet om å ha en pott på 50 millioner kroner til for eksempel en egen paraplyorganisasjon for uorganiserte idrettsutøvere.

Der det går an å ha det språklig moro med politikere som på ramme alvor stiller seg bak et forslag om å opprette en ny, privat idrettsbevegelse for snowboardere og skatere under navnet «Norges Egenorganiserte Idrettsforbund», stopper komikken ved navnet. Dette private initiativet gir en helt unødvendig konkurrent for de mange lokale idrettsklubbene landet rundt.

Samtidig utfordres demokratiet i de frivillige folkebevegelsene:

  • Dette er et privat kuppforsøk mot en allerede passe organisert lek.

Akkurat det har skaterne selv avslørt, og derfor protesterer de nå mot Venstres forslag.

DET er historiens ironi at det er partiet Venstre; de norske folkebevegelsenes politiske mor, som plutselig er blitt den frivillige idrettsbevegelsens tydeligste motstander. Det har skjedd etter at partiet viklet seg inn i dopingrotet rundt sist vinters privateide X-Games i Oslo, og står i grell kontrast til kulturminister Linda Hofstad Hellelands ønske om en såkalt «mer åpen» norsk idrettsbevegelse:

  • En dels privatstyrt idrett blir nødvendigvis mer lukket og slik vanskeligere å kontrollere både økonomisk og i verdispørsmål knyttet til for eksempel doping.
UNIKE BILDER: Doug Des Autels festet et GoPro-kamera under kameraten Dean-Paul Dennistons skateboard, noe som skapte unike bilder. Video: Doug Des Autels Vis mer

Det innser bevegelsen for de rundt 60 000 skaterne som allerede siden seint på 1970-tallet har vært samlet i «Norsk Organisasjon for Rullebrett» (NORB).

DENNE bevegelsen har i årtier jobbet for å legge til rette for skating over hele landet. Målet har vært å lage bra lokale rammer for en ung fritidskultur der opplevelsen hele tida har vært det aller viktigste. Derfor vil skaterne naturlig nok at en ekstra statlig bevilgning ikke skal gå til private arrangement, men til nye skatehaller -eller parker:

  • Men mest av alt vil de at skaterne selv skal beholde kontrollen over sin egen aktivitet.

Som det står i pressemeldingen mot Venstres forslag:

«NORB har gitt klar støtte til en bevilgning på 50 millioner, men også stilt seg kritisk til en helt udemokratisk fremgangsmåte for opprettelse av en paraplyorganisasjon»

Så presist kan en ideologisk kulturbevegelse kle av et uideologisk politisk parti.

FOR der det er helt vesentlig for fellesskapet å bruke penger på å få unge og voksne utenfor idrettsbevegelsen i bedre fysisk form, må det samme fellesskapet se kritisk på de private tilbyderne.

Det er derfor skaterne ikke går på bløffen om en egen organisasjon for de uorganiserte der de kommersielle aktørene i praksis får fritt spillerom, men heller vil være med i Norges Idrettsforbund. I Tokyo-OL 2020 er skating på programmet, og på landsmøtet nylig bestemte de 65 klubbene i NORB seg enstemmig for å prøve og bli med i idrettsbevegelsen.

Dit kommer de med en vilje om å ta vare på sin egen lekbetonete kultur i en ny konkurransesport som både nasjonalt og internasjonalt vil få sitt gamle jeg utfordret som olympisk idrett.

DET hadde vært fint om de lyktes. Det er ikke bare den langt fra demokratiske Internasjonale Olympiske Komite (IOC) som trenger mer avslappet toppidrett.

Men for å få til det, må idretten selv ta ansvar. Det er dette skaterne nå kan gjøre ved å ta sin organisasjon inn i et større fellesskap i folkebevegelsen norsk idrett.

Da er det bare Venstre som før budsjettforhandlingene trenger en påminnelse om behovet for mer demokrati og åpenhet.