Støttes av grasrota

Grasrota i norsk idrett er kritisk til Kjell O. Krans utspill mot kulturministeren. Kretsene er bekymret over økonomien og styringen, men ingen ønsker Kran bort- ennå.

Kritikken mot idrettspresidenten har vært sterk etter at han gikk i åpen klinsj med kulturminister Valgerd Svarstad Haugland for 14 dager siden. Enkelte aviskommentatorer tror Krans dager kan være talte. Men i går slo han tilbake og erklærte at han ikke ville la seg presse ut av journalister eller politikere. Til Verdens Gang sa Kran at bare mistillit fra idrettens kretser og særforbund kunne få ham til å trekke seg. Altså dem som valgte ham til president for fire nye år på Idrettstinget i fjor.

Bekymret

Blant særforbundene er det kjent at Kran har sterk støtte blant de små, og færre venner i de store og mektige: Fotballforbundet og Skiforbundet.

Dagbladet var i går i kontakt med 14 av 19 ledere i landets idrettskretser. Vi stilte dem følgende spørsmål:

1. Har du tillit til at Kran får orden på økonomien i Norges Idrettsforbund?

2. Er Kran den rette personen til å lede norsk idrett videre?

3. Synes du Kran har gjort en god jobb overfor kulturministeren og departementet når det gjelder fordelingen av tippemidlene?

Og dommen var som følger:

Et stort flertall har tro på at Kran kan rydde opp i økonomien.

Større skepsis mot Kran som framtidas leder, men ingen krise.

Dialogen med Kulturdepartementet var for dårlig.

Spenn, løgn og videotape

I morgen møter idrettspresidenten og kulturministeren til forsoningsmøte på Statsministerens kontor.

Forrige gang de møttes var ikke noe pent syn. Beskyldninger om løgn og fanteri ble servert til TV-seerne i beste sendetid.

- Jeg synes kanskje de burde snakket mer på kammerset, før de gikk på TV, mener Helge Andersen i Vest-Agder idrettskrets.

- I ettertid er det lett å erkjenne at språkbruken mellom statsråden og meg ikke har vært spesielt elegant, og det er jeg den første til å beklage, sier Kjell O. Kran til NTB.

- Tynnslitt

En av Krans fremste skeptikere er nestleder Erik Seem i Nord-Trøndelag idrettskrets.

- Tilliten til Kran er tynnslitt. NIF sentralt har ikke vist noen vilje til å ta nedskjæringer, hevder Seem overfor Dagbladet.

Ordføreren i Grong kommune mener det vil være naturlig å diskutere andre lederkandidater ved neste valg.

Kretslederne uttrykker stor bekymring overfor NIFs økonomiske utsikter. Kjell Dahle i Sør-Trøndelag idrettskrets mener at antatt underskudd i 2003 på 20 millioner, slik det har vært antydet i enkelte medier, vil føre til en svært alvorlig situasjon. Og Dahle vil vente til regnskapet legges fram i april før han vil si om Kran har hans tillit.

FÅR KRITIKK: Ledere av idrettens kretser mener idrettspresident Kjell O. Kran har taklet konflikten med kulturministeren dårlig.