- Straffen burde vært dobbelt så streng

- 90-120 dager ville vært mer riktig.

50 DAGERS FENGSEL: Petter Northug er idømt en straff på 50 dagers fengsel og en bot på 185.000 kroner. Det mener flere eksperter på strafferett er mildt. Foto: Ned Alley / NTB Scanpix
50 DAGERS FENGSEL: Petter Northug er idømt en straff på 50 dagers fengsel og en bot på 185.000 kroner. Det mener flere eksperter på strafferett er mildt. Foto: Ned Alley / NTB ScanpixVis mer

Advokat Sverre K. Berge synes umiddelbart at straffen Petter Northug fikk i Sør-Trøndelag tingrett i dag, 50 dagers fengsel og en bot på 185.000 kroner, var et godt stykke under det han hadde trodd på forhånd.

Falsk anklage skjerpende - Tatt i betraktning at Northug også var siktet for falsk anklage i tillegg til promillekjøringen, så var dommen mild. En straff på rundt 120 dager - eller iallfall 90-120 dager, ville vært mer i tråd med hva man kunne forvente, sier advokat Sverre K. Berge til Dagbladet.

Han mener at straffen uansett ikke burde vært mildere enn 90 dager, selv med den innlagte strafferabatten for tilståelsesdom.

Fotlenke Ståle Eskeland, professor i strafferett ved Universitetet i Oslo, sier til Dagbladet at Northug nå etterhvert vil bli kalt inn til soning, men at formen for soning ikke vil bli bestemt på nåværende tidspunkt.

- Dommen tar ikke stilling til om han skal sone i fengsel, eller om han kan få alternativ soning med såkalt fotlenke. Det er det opp til kriminalomsorgen å bestemme, men reglene er ikke til hinder for at han kan få det siste.

For Northug vil alternativet med fotlenke være det klart foretrukne, og Eskeland tror Northug vil oppfylle kravene for denne formen for soning.

- Soning med fotlenke er noe som brukes når det er grunn til å tro at domfelte vil respektere at han ikke skal gjøre noe galt i den situasjonen. Det er ingen grunn til å tro at ikke Northug gjør det han skal gjøre. Så er det jo da spørsmål om hvordan det vil bli oppfattet, men der stiller han likt med alle andre, sier Eskeland.

- 50 dager greit nok Advokat og tidligere dommerfullmektig Anders Wyller trodde Northug ville få 40 dagers fengsel, da fart og promille ble kjent i september.

Men det var før tiltalebeslutningen avslørte at langrennsløperen avga falsk anklage mot passasjeren i bilen.

Wyller har i dag følgende kommentar om størrelsen på Northugs straff, til Dagbladet i en e-post:

- Slik jeg kjenner saken, fra media, virker 50 dager greit nok. Ikke særlig strengt og ikke særlig mildt, skriver Wyller.

- Boten avhenger av hvilke inntekter han har, og de vet jeg intet om. Kr 185.000 kan virke som mye, men har han god inntekt (som han nok har) så er det ikke høyere enn for eksempel kr 50 000 for en med normal inntekt.

- Ute av verden Advokat John Christian Elden kommenterer dommen slik overfor Dagbladet:

- Antar saken med dette er ute av verden fra begge parter, og at livet i sports- og kriminalredaksjonene nå får nye arbeidsoppgaver.

MILD STRAFF: Advokat Sverre K. Berge synes straffen Northug har fått er for mild. Foto: Privat
MILD STRAFF: Advokat Sverre K. Berge synes straffen Northug har fått er for mild. Foto: Privat Vis mer