Streik for de unge

Ifølge Morgan Andersen er 203 fotballspillere tatt ut i streik først og fremst for å beskytte rettighetene til unge og uerfarne spillere.

- Forsikringsordninger og markedsrettigheter hadde vi blitt enige om. Der var ikke avstanden så stor, sier Andersen til Dagbladet.

Streiken er et faktum på grunn av stor uenighet om arbeidskontrakter og overgangsordninger. Særlig for unge spillere.

Krever frihet

Andersen illustrerer med et tenkt eksempel hva som kan skje om NHO og klubbene får viljen sin.

- Om en spiller som for eksempel Martin Wiig skulle skrive under kontrakt med Odd, hadde han bare hatt rett til å forhandle om lønn og bonus. Om han for eksempel hadde fått inn et punkt om et overgangstak (hvor mye han kunne bli solgt for til ny klubb, red.anm) ville dette sannsynligvis ikke blitt godkjent når kontrakten ble innsendt til Fotballforbundet for godkjenning. Da hadde han ikke fått spilletillatelse.

Enda verre er det ifølge Andersen om spilleren under 23 år blir i klubben ut kontraktsperioden.

- Om Wiig ble ut kontrakten med Odd, og så gikk til en ny klubb, kunne Odd krevd 200000 kroner i treningskompensasjon per år han hadde vært i klubben av Wiigs nye arbeidsgiver, sier Andersen.

Ifølge Bosman-prinsippet mener Andersen at dette spesielt rammer de unge. Eldre spillere går helt gratis til ny klubb etter kontraktsslutt.

Har gitt alt

Forhandlingsleder Arne Hole i NHO sier neste initiativ må komme fra NISO.

- Vi har gitt det vi kan. Muligheten for løsning ligger i at NISO setter seg ned og revurderer. NHO kan ikke gi bort styringsretten når det gjelder arbeidskontraktene. Alle klubbene er enige om at vi skal stå fast på dette, sier han. Dersom NISO hadde vunnet fram med sitt krav om forhandlingsrett i forhold til arbeidskontraktene, ville et nytt prinsipp blitt innført i norsk arbeidsrett, hevder Arne Hole.

- Arbeidsgiverne ønsker gjerne å bestemme arbeidsavtalen selv. Gir man fra seg denne styringsretten, vil motparten få makt til å forhandle og tvinge fram løsninger de er ute etter, forklarer NHO-forhandleren.

STO PÅ KRAVA: En meget sliten Morgan Andersen forsøkte i hele går å forklare hvorfor 203 fotballspillere ble tatt ut i streik. Han lyktes bare delvis.