ANKESAK: Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken i januar 2017. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
ANKESAK: Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken i januar 2017. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpixVis mer

Kampfiksingssaken:

Strenge straffer i kampfiksingssaken

To personer er utestengt fra norsk fotball i to år og tre måneder i den såkalte kampfiksingssaken, opplyser Norges Fotballforbund.

Saken gjelder grov korrupsjon og grovt bedrageri der de to spillerne gikk inn en avtale med en tredjeperson i den hensikt å bidra til at sine respektive lag skulle tape kampen i samme serierunde i 2012.

Tirsdag opplyser NFF at Doms- og sanksjonsutvalget utestenger de to fra norsk fotball i 2 år og 3 måneder. De to spillerne er i dette tidsrommet fratatt muligheten til å delta i konkurranser og trening, samt å inneha tillitsverv i norsk fotball.

De to spillerne er domfelt i det sivile rettsapparatet, og doms- og sanksjonsutvalget har lagt til grunn bevisvurderingene som er gjort i lagmannsretten.

Fotballspillerne ble i lagmannsretten dømt til 14 måneders fengsel for grov korrupsjon og grovt bedrageri. Høyesterett besluttet å redusere straffen til ti måneder for begge.

Da saken var oppe i tingretten i 2015 ble enda en fotballspiller kjent skyldig. Han fikk seks måneders fengsel, men ble frifunnet av lagmannsretten. Og så en svensk bakmann er dømt i saken. Da saken var oppe i Høyesterett ble straffen satt til to års fengsel.

Stridens kjerne i saken har vært kampene Østsiden-Follo og Frigg-Asker, som begge ble spilt 24. juni 2012. Påtalemyndigheten mente kampene ble fikset og tok ut tiltale mot i alt fem fotballspillere og to angivelige bakmenn.

To av spillerne ble frikjent i tingretten. Det samme ble den ene av de to påståtte bakmennene. Etter å ha tatt betenkningstid anket aktor Asbjørg Lykkjen dommen for samtlige tiltalte til lagmannsretten. Der ble tre av spillerne, samt den nevnte bakmannen, frikjent.

NTB