Studentidretten vil delta i fellesskapet

Føler seg oversett i kåringen av «Klubben i mitt hjerte».

(Dagbladet.no): Utelatelsen av student- og bedriftsidrettslag fra årets kåring av «Klubben i mitt hjerte» har vekket et brennende engasjement på grasrotnivå.

Grupperingene utgjorde inntil i fjor én av fem kategorier i avstemningen, men forsvant altså fra stemmesedlene foran årets kåring.

I prosjektgruppas begrunnelse for utelatelsen, heter det blant annet:

«Årsaken til dette er å holde et økt fokus på kampanjens idrettslige mål, noe som er å styrke idrettens rolle i lokalsamfunnet.»

Bindeledd

Det mener studentidretten selv ikke er en holdbar argumentasjon.

- Det stilles altså et krav om at et idrettslag skal gjøre en lokal innsats, og underforstått kan det leses som at studentidretten ikke bidrar lokalt, og at det henvises til at deltagere i studentidrettten uansett har hjertet i en moderklubb. Vi mener at det er en begrunnelse som er ubegrunnet, sier generalsekretær Marius H. Johannessen i Norges Studentidrettsforbund til Dagbladet.no og utdyper videre.

- Studentidretten drives etter de samme prinsippene som resten av idretts-Norge, og det legges ned en frivillig kjempeinnsats, forklarer Johannessen og eksemplifiserer hva han mener:

VIL BLI EN DEL AV FELLESSKAPET: Norsk Studentidrettsforening føler seg urettferdig behandlet etter å ha blitt utelatt i kåringen av «Klubben i mitt hjerte». Bildet er hentet fra Roterud IL som vant sin klasse i fjorårets kåring. Foto: Kristin Svorte/Dagbladet
VIL BLI EN DEL AV FELLESSKAPET: Norsk Studentidrettsforening føler seg urettferdig behandlet etter å ha blitt utelatt i kåringen av «Klubben i mitt hjerte». Bildet er hentet fra Roterud IL som vant sin klasse i fjorårets kåring. Foto: Kristin Svorte/Dagbladet Vis mer

- Blant annet var NTNUI den største bidragsyteren til bøssebærere under årets tv-saksjon. Dessuten bidrar man med kompetanse på vegne av studiestedet lokalt. Vi mener vi spiller en stor rolle i idretten som bindeledd mellom barneidretten og voksenidretten. Studentidretten er ofte første gang man er med på å skape noe i idretts-Norge, og dette tar man med seg videre tilbake til klubbene etter tre- fire år i studentidretten, poengterer Johannessen.

Håper på inkludering

Studentidretten omfatter cirka 25 000 medlemmer i 57 idrettslag, og er dermed en tallmessig slagkraftig aktør i idrett-Norge. Generalsekretæren vil ikke å stille noen krav på vegne av egen organsisasjon, men ønsker å ta del i det store felleskapet under Norges Idrettsforbund. 

- Vi ber bare om at studentidrettslagene, med alt det positive de skaper i norsk idrett og for sitt lokalmiljø, behandles som en del av idrettens fellesskap, og ikke som annenrangs klubber. Vi er godt fornøyd med den støtten vi nå har fått fra Norges Idrettsforbund, og vi håper at vi vil inkluderes som en viktig del av idrettens fellesskap også i fremtiden, sier Johannessen.

På bakgrunn av dette mener generalsekretæren at studentidretten burde ta del i kåringen på lik linje med alle andre.

- Sammen med NIF jobber vi i Norges Studentidrettsforbund for en åpen og inkluderende idrett, «Klubben i mitt hjerte» burde også være åpen for alle.

Det er et ønske som etter all sannsynlighet kommer til å bli oppfylt neste år. Da vil studentidrettslagene bli valgbare på lik linje med vanlige idrettslag.

Studentidretten vil delta i fellesskapet