Svarstad Haugland: - Jeg har ikke maktmidler

Valgerd Svarstad Haugland mener hoppjentene må få konkurrere på lik linje med gutta. Men idrettsministeren sier hun ikke har muligheten til å gripe inn.

Svarstad Haugland har fulgt nøye med på debatten om hoppjentene, og reagerer sterkt på hvordan Anette Sagen og de andre kvinnelige hopperne blir behandlet.

- Jentene må få samme rettigheter som gutta. De må få medaljer, og nasjonalsangen må spilles. Vi reagerer vel alle på at de blir så stemoderlig behandlet, sier hun til Dagbladet.

Men Svarstad Haugland kan likevel ikke love at hun får gjort noe med forskjellsbehandlingen.

- Vi vil lete etter virkemidler, men problemet er at jeg ikke har maktmidler til å gripe inn. Jeg tror de fleste innen idretten reagerer negativt på forskjellsbehandlingen. Først og fremst er det idretten selv som må ta ansvar i denne saken.

- Hva kan årsaken være til at jentene ikke får hoppe i skyflygingsbakker?

- Anette Sagen hopper jo kjempelangt. Hun hoppet 101 meter i 90-metersbakken i Stryn og 127 meter i Holmenkollen. Dette er et felt der jentene hevder seg på lik linje med gutta, og jeg lurer på om det kan være årsaken. Det kan virke sånn. Finnes det en eneste god grunn til at de ikke skal få hoppe? Er gutta redde for konkurranse? sier Valgerd Svarstad Haugland til Dagbladet.