Svenskene skylder på Hitler

Svenskene kjempet ikke mot Hitler under andre verdenskrig. Derfor fikk de ikke OL. Det er det oppsiktsvekkende resultatet av en svensk studie.

Christer Persson har vært sentral i Vstersunds OL-søknader. Nå har Persson skrevet en avhandling på 250 sider som skal få fram grunnen til Sveriges åtte mislykkede OL-søknader.

- Jeg var forbauset over at jeg og andre var så selvsikre på hva vi anså som viktig, til tross for at det handlet om 77 nasjoner å overbevise, sier Persson til Aftonbladet.

Svenskene hadde lagt vekt på følgende argumenter:

 • Landet har tatt mange OL-medaljer.
 • Sverige har deltatt i alle OL siden 1904.
 • Landet er en stor idrettnasjon for øvrig.
 • Sverige hadde søkt OL mange ganger.
 • Landet har bidratt med store summer i utviklingshjelp.

  Men ingen av disse argumentene tilhørte de 35 viktigste argumentene for flertallet av IOC-medlemmene.

  Istedet mente IOC at det som talte mot et OL i Sverige, var at de slåss mot Hitler under andre verdenskrig.

  - Jeg ble helt paff, da jeg fikk svarene fra enqueten jeg gjennomførte, sier Persson.

  Han hadde ikke selv laget et spørsmål som berørte dette området, men IOC-medlemmene hadde på eget initiativ ført på at Sveriges nøytralitet ble sett på som en grunn til at svenskene ikke skulle få OL.

  - Man skjønner ut fra dette at IOC-medlemmene har en veldig høy gjennomsnittsalder som kommer på dette. Samtidig må jeg si at vi lever litt naivt her i Sverige og tror at andre verdenskrig til en stor grad er glemt, noe som ikke er tilfelle for disse personene, sier Persson.

  Nåværende OL-general Bo Victor håper Perssons studier kan bidra til nok en OL-satsing fra Vstersund. Bedømmelsen av OL-søknadene er hemmelige. Lista med de 35 punktene som kreves av standard kan derfor ikke offentliggjøres.

PRØVDE ALT: Christer Persson strakk seg langt for å sikre Østersund vinter-OL. Her underholder han med saksofon-spill på en pressekonferanse i forbindelse med Sveriges OL-søknad i 1994.