- Svikt i start-kontrollen

- Det er betenkelig at IBU og arrangørene ikke har fulgt kontrollen før start bedre. Start-kontrollen har helt klart sviktet, sier Anne Grundnes Steien i skiskytterforbundets domsutvalg.

I dag har nestlederen i domsutvalget til Norges skiskytterforbund fulgt dramaet rundt Frode Andresen gjennom TV-skjermen. Anne Grundnes Steien har sjekket lover og regler, og er klar i sin tale:

- IBU har satt både Frode og folk flest i fare med å sende ham ut i løypene med skudd i kammeret. Jeg vil ikke unnskylde Frode, men her må også IBU og arrangørene av VM ta på seg at de har gjort en feil og en for dårlig jobb, sier Anne Grundnes Steien til Dagbladet :på nettet.

Hun viser til det internasjonale skiskytterforbundets (IBU) regelverk der det i punkt 4.2.2.1 (om våpenkontroll) heter at geværet ikke skal ha patroner i kammer eller magasin som sitter i låskassen når løperne går ut fra start. Det var brudd på denne regelen som gjorde at Frode Andresen ble disket i går.

Et annet punkt (8.5.2) sier at lading og tømming av geværet kun kan gjøres når våpenet peker mot skivene på standplass, og at innsetting av magasin med skudd i låskassen er en del av ladinga. Løperne kan heller ikke begynne med ladinga før de er på skytematta.

- Bør Frode Andresen miste gullet når han ikke har fått beskjed om at dette var ulovlig tidligere i år?

- Jeg vil ikke mene noe om akkurat det, men det er mange arrangører som også har gjort en grov feil. IBU får avgjøre om Frode skal miste gullet, men jeg spør meg hvorfor kontrollen har vært så dårlig før start, sier Anne Grundnes Steien.

Hun er glad for at IBU-president Anders Besseberg nå skal sørge for at kontrollen skjerpes.

borje.kleboe.eidissen@dagbladet.no