NORSK OL IGJEN? : I ettermiddag kan idrettsbevegelsen ta det første steget på veien mot et nytt vinter-OL til Norge. Men da tåler ikke idretten nye regnefeil. FOTO: Geir Bølstad.
NORSK OL IGJEN? : I ettermiddag kan idrettsbevegelsen ta det første steget på veien mot et nytt vinter-OL til Norge. Men da tåler ikke idretten nye regnefeil. FOTO: Geir Bølstad.Vis mer

Tåler ikke en feil til

Kalkylene for ungdoms-OL i Lillehammer avgjør mulighetene for Oslo OL 2022.

I ETTERMIDDAG faller sensuren på et av de viktigste regnestykkene for norsk idrett. Da får kulturminister Anniken Huitfeldt overlevert en Veritas-rapport om kvalitetssikring av budsjettet for et planlagt Youth Olympic Games (YOG) på Lillehammer 2016.

Viser den kvalitetssjekken mange feil, er det utelukket for idrettsbevegelsen å gå videre på tanken om å utnytte det gode forholdet til den internasjonale olympiske bevegelsen til å bli OL-arrangør igjen. Da blir det ingen søknad om vinter-OL i Oslo 2022.

FOR TRE ÅR siden endte drømmen om et vinter-OL i Norge i full nasjonal splittelse hvorvidt Tromsø holdt for å få de olympiske vinterlekene tilbake til oss. Sentrale norske idrettsledere tar ikke sjansen på at noe sånt skal skje igjen. Det er derfor de har knyttet denne Lillehammer-søknaden tett til nye planer om norske vinterleker:

•• Får ikke idretten statsgaranti til Lillehammers planlagte ungdoms-OL 2016, er det helt uaktuelt å jobbe videre med den store OL-planen.

Det gjør rapporten fra de statlige oppnevnte tallknuserne så sentral. Norsk idrett tåler ingen nye regnefeil.

AKKURAT det presset gjør den mest rutinerte idrettsleder lett nervøs. Fellesskapets retting av idrettens regnestykker har de siste årene definitivt kostet mer enn noen røde kulepenner. I tur og orden er planene for Tromsø-OL 2014, Tromsø-OL 2018, Ungdoms-OL 2012 og Fotball-EM 2016 blitt visket ut som økonomisk urealistiske. Ingen av disse prosjektene klarte å få bred nok politisk støtte til å bli annet enn velmente vyer.

Det i seg selv behøver ikke bety at det hele tida har skortet på regneferdighetene. I dette politiske spillet er det ofte mer følelsene enn tallene som bestemmer. Nå er idretttsbevegelsenes generelle anseelse god. Nettopp det gjør det nærliggende å vente positive tilbakemeldinger for ungdoms-OL 2016 om bare de første tallene passer sånn nogenlunde.

SELVE ARRANGEMENTET er en del av moderniseringen av den internasjonae olympiske komite (IOC). Her dyrkes forbindelsene med tenåringer verden rundt og her testes nye idretter for å gi den olympiske bevegelsen et fresht preg. Deltagelsen er begrenset til ca. 1000 unge mellom 14 og 18 år som sammen med 500 ledere og trenere gjør de tradisjonelle lekene om til en kul idrettsleir.

Egentlig skulle Lillehammer fått ungdomslekene allerede til vinteren, men rett etter Tromsø-bråket la regjeringen inn et forbehold i den økonomiske garantien. Dette ville ikke IOC godkjenne, og ga i stedet YOG 2012 til Innsbruck.

NÅ STØTTES LILLEHAMMER tverrpolitisk. Selve statsfinansieringen er satt til 175 millioner, og tilsvarer omtrent beløpet som velstående IOC selv vil gå inn med for å få Norge som arrangør. Statsgarantien blir nok endel større, men omfatter tross alt studentboliger og annen investering for å utvikle Lillehammer videre som et tradisjonsrikt undervisningssentrum for Indre Østland. Sett i forhold til satsingen i 1994 gir dette mening nok til å bli godkjent på tvers av partigrensene. Det er et enstemmig kommunestyre og fylkesting som står bak denne søknaden om YOG på Lillehammer 2016.

Like enkel blir ikke resten av veien mot Oslo-OL 2022, men den starter likevel i ettermiddag.

Hvis bare de viktigste regnestykkene stemmer.