Taper 7 mill.

Olympiatoppens anstrengte økonomi går på en ny smell etter at DnB Nor har bestemt seg for å trekke seg som sponsor fra årsskiftet.

Det betyr 6-7 millioner kroner tapt hvert år.

Sponsorsjef Jacob Lund i DnB Nor-konsernet sitter på en sponsorportefølje på 90-100 millioner kroner etter fusjonen mellom DnB og Gjensidige Nor. Dette er desidert størst i Norge. For stort, mener konsernledelsen.

- I vinter bestemte vi oss for å senke kostnadene. Innen sponsorvirksomheten er vi nødt til å ta ut rundt 20 millioner etter fusjonen, sier Lund til Dagbladet.

DnB Nor-konsernet har sponset Olympiatoppen gjennom Postbanken siden 1997.

- Jeg har nå informert idrettspresident Karl-Arne Johannessen om at vi etter en samlet vurdering har valgt å ikke fornye denne avtalen når den går ut ved årsskiftet. Avtalen har ligget på seks-sju millioner kroner årlig i reine penger, sier Lund til Dagbladet.

- Ingen krise

Olympiatoppen bedyrer imidlertid at det ikke hersker noen krisestemning i korridorene på Ullevaal Stadion.

- Det er selvfølgelig dumt at en så stor aktør trekker seg, men dette betyr definitivt ikke kroken på døra for oss, sier konstituert toppidrettssjef Jarle Aambø.

Han sier Olympiatoppen jobber kontinuerlig for å skaffe seg nye sponsorer, og at de nå vil jobbe for å hente inn det de taper. Aambø vil heller ikke revurdere sitt eget engasjement etter dette.

- Jeg kommer til å fortsette å jobbe for å utvikle Olympiatoppen fra dagens ståsted.

Tung beslutning

Lund er selvfølgelig fullt informert om Olympiatoppens store økonomiske problemer som følge av vinterens økonomiskandale i Idrettsforbundet som felte både idrettspresident Kjell O. Kran og generalsekretær Ivar Egeberg. Siden har både toppidrettssjef Bjørge Stensbøl og assisterende toppidrettssjef Åsne Havnelid sluttet i jobbene sine.

- Bråket i vinter har ingenting å gjøre med at vi trekker oss. Det ligger en rein profesjonell vurdering bak dette, sier Lund.

Han legger til at DnB Nor i framtida kan velge å benytte seg av enkelttjenester fra NIF-systemet.

- For eksempel gjennom det nye Senter for Prestasjonsutvikling, sier Lund.

Han innrømmer at det var en vanskelig beslutning å avslutte samarbeidet med en virksomhet som har stått helt sentralt i den norske idrettsframgangen de siste 15 åra. Særlig nå når Olympiatoppen risikerer å brekke ryggen som følge av ressursmangel.

- Slike beslutninger er aldri lette, men vi må forbeholde oss retten til å ta en vurdering på selvstendig grunnlag.

Flere i fare

DnB Nor sponser idrett og kultur gjennom merkenavnene DnB Nor, Postbanken, Cresco, Nordlandsbanken og Vital. Innen idretten har konsernet store avtaler med både Norges Skiskytterforbund, Norges Skiforbund, Norges Fotballforbund, Norges Friidrettsforbund, Kollenlauget og Bodø/Glimt.

Gjennom å bryte med Olympiatoppen reduserer DnB Nor sponsorporteføljen med rundt tredjedelen av målsettingen. Det betyr at flere av avtalepartnerne nevnt ovenfor risikerer å miste viktige inntekter.

- Vi skal kutte mer, og er nå i reforhandlinger om noen avtaler. Blant andre med Norges Fotballforbund og Norges Friidrettsforbund. Men her er vi i god dialog, sier Lund til Dagbladet.

Etter det Dagbladet erfarer er konsernets strategi å satse nesten utelukkende på sponsoravtaler med særforbund. Dette vil ta tid å gjennomføre så lenge avtalen med Bodø/Glimt og Kollenlauget løper over flere år.