Tatt i passkontrollen

Dopingmotstanderne i sykkelsporten er plutselig blitt de tøffeste. Det tvinger fram endringene i de norske favorittidrettene langrenn og skiskyting.

FØRST I DOPINGFELTET: Sykkelsporten har nå blitt en foregangssport i antidopingarbeidet. Foto: REUTERS
FØRST I DOPINGFELTET: Sykkelsporten har nå blitt en foregangssport i antidopingarbeidet. Foto: REUTERSVis mer

||| DET VAR IKKE store nok navn på den nye lista over dopavslørte syklister til at den ble gårsdagens største sportsnyhet i Norge, men egentlig er dette gjennombruddet som vipper dopkampen i riktig retning.

For første gang ble resultatene fra de såkalte «biologiske passene» brukt som grunnlag for å starte dopingsaker. Det var det internasjonale sykkelforbundet (UCI) — den utskjelte sinken i antidopingarbeidet — som våget først, og det motet kan forandre styrkeforholdet i de idrettene som vi tradisjonelt er mest opptatt av.

Lykkes sykkelsporten i denne opprenskningen, kommer langrenn, skiskyting og friidrett fort etter.

GJENNOM det siste halvannet året har UCI systematisk tatt blodprøver av verdens 840 beste syklister. Disse prøvene danner utøvernes blodpass som etter hvert blir et speil på hvorvidt syklisten manipulerer kroppen for å bli best mulig.

Hvordan denne manipuleringen skjer, er ikke lenger det viktigste. Blodprøvene avslører mange av de ulike virkemidlene bak triksingen, men i dette systemet forblir det endelige resultatet det avgjørende. Utøverne blir felt av et dataprogram som plukker ut uregelmessighetene i den enkeltes blodprofil. Deretter vurderer et panel med uavhengige eksperter om variasjonen i profilen bryter med naturlige svingninger.

Et dansk/norsk forskningsprosjekt driftet av hormonlaboratoriet på Aker Sykehus i Oslo har vist hvordan toppidrettsutøvere har mindre svingninger i nivået av røde blodlegemer enn normalbefolkningen. Det indikerer at systematisk testing sju, åtte ganger pr. år samlet i individuelle biologiske pass etter hvert løpende vil avsløre juks.

UCI HAR SELV ansvaret for innsamlingen, bearbeidingen og den faglige vurderingen av passene. De fem første sakene blir nå sendt til de respektive nasjonale sykkelforbundene som skal åpne selve straffeprosessene mot rytterne på grunnlag av dette internasjonale materialet.

For de avslørte uregelmessighetne i blodpassene ønsker UCI en minimumsstraff på fire år. Det innebærer en radikal skjerping av straffenivået i en sport som historisk sett er beryktet for å la doptatte utøvere trille ganske fritt videre.

DENNE OVERRASKENDE positive vendingen i dopingkampen setter i stedet presset på det internasjonale antidoping byrået (WADA). Lenge har denne organisasjonen dratt motvillige internasjonale særforbund etter seg for å renske opp i de ulike idrettenes omfattende dopingmisbruk. Pressmiddelet har vært å nekte OL-deltakelse. Seinest rett etter Beijing-lekene ble sykkellederne truet med utestengelse fordi sporten slet med å få vekk doperne.

Den siste tida er rollene byttet om. Nå sliter WADA med å stramme til kontrollen fordi flere nasjoner av åpenbare politiske grunner bremser det felles antidopingarbeidet. Seinest i vinterens skiskyting var det et klart skille i viljen til strengere kontroll. Flere av de østeuropeiske statene fungerte som bremseklosser da USA og de vestlige nasjonene ønsket hardere virkemidler for å stoppe jukset.

DETTE SKJEDDE samtidig som kontrollørene til det internasjonale Skiforbundet (FIS) ble sittende på sine mistenkelige blodpass i påvente av at WADA skulle lage felles rettslige prosedyrer for disse sakene.

Dette nødvendige juridiske arbeidet skulle etter planen vært sluttført nå, men i stedet har altså UCI startet de rettslige prosessene for seg selv. Det kan igjen hjelpe FIS til å bruke det blodmaterialet som de har samlet inn, og på den måten øke trykket mot etternølerne i skiskyting og friidrett.

Da begynner det å bli konkrete resultater av et møysommelig strev for en mer effektiv dopkontroll. Allerede rett etter skandalene i Salt Lake City 2002 var det store forventninger til hvilke forandringen disse passene skulle medføre. Seinere er det bare blitt forgjeves venting.

Før det altså ble mulig å ta syklistene i passkontrollen.