Tennfjord vant mot Brann

BERGEN (Dagbladet): Manager Kjell Tennfjord vant fram med sitt krav overfor Brann i Bergen namsrett. Han vil nå ha rett til å gjeninntre i stillingen ettersom permitteringen er kjent ulovlig.

Sportsklubben Brann er i tillegg dømt til å betale Tennfjords saksbehandlinger med 89 191 kroner.

Sportsklubben Brann har anledning til å påkjære kjennelsen til Gulating lagmannsrett i løpet av 14 dager.

Det var styrene i Sportsklubben Brann og Brann ASA som valgte å permittere Tennfjord i fire måneder som en følge av den økonomiske krisen klubben befinner seg i. Samtidig gikk alle spillere og ansatte ned ti prosent i lønn ut året.

Kjell Tennfjord engasjerte advokat Dag Steinfeld som gikk til Bergen namsrett med krav om midlertidig forføyning. I dag kom kjennelsen som slår fast at Tennfjord er ulovlig permittert, og derfor kan gjeninntre i stillingen. Så langt har derfor det som skulle være en del av sparekampanjen, blitt en ekstrakostnad for Brann.

Tennfjord har allerede vært ute av jobb i en måned, men vil ha krav på å få utbetalt sin lønn som på årsbasis utgjør 750 000 kroner.