Til Ekeberg med faktor sex

TRONDHEIM (Dagbladet): Her er fotballgutta som bruker beskyttelsesfaktor sex! «God prevensjonsbruk - god fotball» er slagordet når Strindheims to juniorlag reiser til Norway Cup - støttet av RFSU.

Trondheimsklubben har etablert et forpliktende samarbeid med RFSU (Rådet for seksuell opplysning) for å øke fokus på gutter og prevensjon.

- Det er gutta selv som har utviklet konseptet, gjennom gruppediskusjoner, sier lege og professor Finn E. Skjeldestad som er hjelpetrener for Strindheim-laget og fadder for kondomprosjektet.

Fra RFSU har klubben fått utstyr og støtte til en verdi av cirka 40000 kroner - overtrekksdrakter, t-skjorter og litt sponsing til Norway Cup.

Strindheim-juniorene forteller til Dagbladet at det ikke er et mål for samarbeidet å øve press til å være seksuelt aktiv.

Gruppearbeid

Meningen er å forberede gutter til å bli mer bevisst sitt eget ansvar i forbindelse med ungdomstid, forelskelse, kjærlighet og seksuelle opplevelser.

Lagene har hatt flere temakvelder for å rette søkelyset på problematikken rundt fotball, gutter, ungdomstid, forelskelse og prevensjon.

Spillerne ble delt inn i grupper, for å diskutere disse problemstillingene:

1) Hvordan vil du beskrive en god medspiller?

2) Hvordan vil du beskrive et godt lag?

3) Hvordan vil du beskrive en god motspiller?

4) Hvordan vil du beskrive en god prevensjonsbruker?

I løpet av temakveldene ble forskjellige prevensjonsmetoder forklart og oppklarende spørsmål besvart.

Gummi på fingeren

Fjerde temakveld ble det satt fokus på «Kondombruk i praksis» og gutta fikk sette kondom på sidemannens fingrer.

- Noen syntes dette var litt pinlig, men de gjennomførte øvelsen og fant det meningsfylt, forteller Strindheim-spillerne som bør være godt forberedt for å score i årets Norway Cup.