TIL fikk større bot

Anken i Rune Johansen-saken avvist.

Tromsø IL anket Doms- og sanksjonsutvalgets avgjørelse på 50 000 kroner i bot for å ha benyttet Rune Johansen i eliteseriekampen mot Odd Grenland, før han var spilleberettiget. Anken førte til at boten ble 10 000 kroner høyere.

Ankeutvalget i Norges Fotballforbund økte boten til 60 000 kroner og begrunner dette med at det ikke forelå forhold i formildende retning. Utvalget mener at klubben har opptrådt grovt uaktsomt.

Ankeutvalget mener at TIL brukte Rune Johansen i strid med bestemmelsene i Overgangsreglementet.

(ANB)