- Tinget må utsettes

Idrettsstyret rekker ikke å legge fram et revidert og kontrollert regnskap for 2003 til 16. april. Presidentkandidat Rolf Nyhus mener derfor at det ekstraordinære Tinget må utsettes.

Rolf Nyhus fikk først i går vite at Idrettsstyret ikke har til hensikt å legge fram et revidert regnskap 17. april. Presidentkandidaten og idrettskretslederen for Oslo mener at det bare kan gi ett utfall:

- Jeg mener at det eneste alternativet da må være å utsette Tinget. Det sittende styret må da sitte som ansvarlige i perioden fram til regnskapet er klart, sier han til Dagbladet.

Som følge av det varslede gigantunderskuddet, mener han at det er direkte uansvarlig å gå til valg på nytt styre uten at revisor og kontrollkomité har sagt sitt.

- Det bør både det avgående styret og det nye styret ha krav på, sier han.

Mangler moms

Idrettskretsene var i gårsdagens Dagbladet opprørte over Idrettsstyrets vedtak om å avvise kravet deres om å få økonomiskandalen opp i full bredde på det ekstraordinære tinget. I et brev til kretsene opplyser Idrettsstyret at revidert 2003-regnskap ikke kan legges fram fordi momskompensasjonen for 2003 ikke blir klar før i juni. Ifølge Idrettsforbundets informasjonsssjef Halvor Lea har også NIFs kontrollkomité i protokoll fra møte 6. februar krevd at alt vedrørende momskompensasjonen må være med i årsregnskapet for 2003.

Kontrollkomitéleder Gunnar Eilefstjønn trodde dette nå var i orden.

- Jeg har forstått det slik at alt er avklart. Det ville være å foretrekke at regnskapet ble lagt fram nå, sier han til Dagbladet.

Alle får snakke

Idrettsstyret mener også i brevet sitt til kretsene at det vil binde debatten og legge en demper på meningsutvekslingen hvis økonomisakene behandles på et formelt ekstraordinært ting med strenge regler for dagsorden og forretningsorden. Med lovutvalget i ryggen fastslår Idrettsstyret derfor at økonomisaken bare skal opp på ledermøtet dagen i forveien.

Idrettsstyret vil der foreslå f at ledermøtet åpnes med talerett for samtlige tingdelegater.

Ifølge brevet konkluderer det avtroppende idrettsstyret med at det nye idrettsstyret uansett må gå i en dialog med kretsene for å avklare om kravet om ytterligere et ekstraordinært idrettsting opprettholdes når 2003-regnskapet er avsluttet.

Tidligere fylkesmann og nestleder i Oppland Idrettskrets, Knut Korsæth, er en av grasrotidrettens «grand old men». Han er mannen som har ført kravet fra idrettskretsene i pennen. Og sier det slik:

- Det blir for dumt og meningsløst å skyve lovparagrafer foran seg istedenfor å lete etter løsninger.