Tonje er sykemeldt men spiller i OL

SYDNEY (Dagbladet): Mens Tonje Larsen spiller OL for Norge, er hun 25 prosent sykemeldt fra jobben som håndballspiller hos arbeidsgiver Larvik HK. Siden 1. mars har hun spilt rundt 25 kamper, og mottatt rundt 73000 kroner i trygd. Sykemeldte spillere skal ifølge trygdedirektør Tom Kristoffersen i Tonjes hjemfylke Vestfold fratas sykepengene om de likevel deltar i kamper. Nå tar han opp saken i et møte med Larvik.

- Jeg er delvis sykemeldt, betaler skatt som alle andre og har rett til å være sykemeldt i likhet med andre arbeidstakere, sa Tonje Larsen til Dagbladet etter kvartfinalen mot Romania torsdag. I går var hun sønderknust over tapet og lite snakkesalig.

Ifølge lønnsansvarlig Tor Oddvar Moen i Larvik Håndballklubb har Larsen gått sykemeldt siden 1. mars. Da ble hun 50 prosent sykemeldt av klubblege Kai Heier. 25-åringens store kneproblemer oppgis som årsak.

  • Fram til fredag 15. september - to dager før Norges første OL-kamp mot Danmark - mottok hun inntil 70000 kroner fra trygdekontoret i Tønsberg. Tallet er basert på en årlig utbetaling på seks ganger grunnbeløpet i folketrygden (49090 kroner) - fratrukket arbeidsgivers betalingsansvar.

- Fra 15. september reduserte jeg sykemeldingsprosenten til 25 prosent fordi hun spilte så mye før OL. Hun skal snart friskmeldes, sier klubblege Heier.

Ukvalifisert

For øyeblikket mottar Larsen i overkant av 6000 kroner i måneden fra trygdeetaten.

Som Larvik HK slipper å betale.

Tonje Larsen ville uansett mottat lønn for jobben hun utfører for håndballklubben. Nå skal det ses nærmere på Larviks rolle i saken.

- En delvis sykemeldt spiller kan normalt drive tilrettelagt trening. Men å spille kamper er slik vi tolker det ikke forenlig med å være sykemeldt. Det går ikke, sier fylkestrygdedirektør Tom Kristoffersen til Dagbladet. Han presiserer at han uttaler seg generelt og ikke om Tonje-saken spesielt.

- Skal sykemeldte spillere som likevel spiller kamper, da fratas sykepengene?

- Ja, da fyller ikke vedkommende kravene til å være sykemeldt lenger.

Svarer Kristoffersen, som sier at han er kjent med at Larvik HK framheves som foregangsklubb på dette området av Norges Håndballforbund.

Siden 1. mars har Larvik spilt 15 klubbkamper.

- Tonje Larsen har vært innpå i de fleste, sier Tor Oddvar Moen.

Hun har dessuten spilt 11 landskamper - inklusive de seks OL-kampene til nå.

Ulovlig i Sydney

Men i Sydney oppholder Tonje Larsen seg uten tillatelse.

- Hovedregelen i Norge er at sykemeldte skal oppholde seg i Norge for behandling og samtaler med trygdekontoret, sier Kristoffersen.

Riktignok er det mulig å søke om unntak fra regelen. Det er ikke gjort - verken av Tonje Larsen, Kai Heier eller daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen i Larvik.

- Ofte er legen behjelpelig med dette. Jeg har ikke gjort det i dette tilfellet her, sier Kai Heier.

- Jeg vet ikke om man skal søke, sier Bjørn-Gunnar Bruun Hansen, som presiserer at sykemelding er et forhold mellom lege og arbeidstaker.

Usikkerheten og Dagbladets fokus på Tonjes sykemelding medførte i går at det ble tatt initiativ til et møte mellom Larvik HK og trygdeetaten i kommende uke.

- Der kommer jeg til å delta, sier Kristoffersen.

- Jeg ser at det er en uenighet her, men tror vi har gode argumenter, sier Bruun Hansen.

Det trengs tydeligvis møter.

I lov om folketrygd står følgende i paragraf 8- 9, som omhandler utenlandsopphold:

«Han eller hun må godtgjøre at utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden, forlenge arbeidsuførheten eller hindre trygdekontorets kontroll og oppfølging.»

Blir verre

Denne formuleringen står på langt nær i stil med det faktum at Larsens kneproblemer har forverret seg i løpet av OL.

- De blir verre når kampene kommer tettere, sier landslagslege Odd Arne Daljord.

Landslagssjef Marit Breivik bekrefter at hun ga Larsen lite spilletid mot Ungarn på grunn av kneproblemene. Verken hun eller Daljord var informert om Larsens sykemelding før Dagbladet sa fra.

- Jeg burde kanskje visst om dette, sier Daljord.

I VIGØR: Tonje Larsen kjemper her friskt med en motspiller i kvartfinalekampen mot Østerrike.