Toppene mest sex-trakassert

Det er toppidrettsutøverne som blir mest utsatt for sextrakassering. Men det er ikke mer uønsket oppmerksomhet i idretten enn andre steder.

- Våre tall viser at kvinner som driver med idrett blir utsatt for like mye seksuell trakassering som kvinner utenfor idretten. Og de kvinnene i idretten som blir rammet blir i større grad rammet utenfor idretten, sier forsker Jorunn Sundgot-Borgen på Toppidrettssenteret.

Rapporten hun i dag la fram på Toppidrettsenteret er den første av sitt slag i hele verden. Aldri før har noen tatt for seg så mange utøvere, og aldri før har man sammenlignet hvor mye uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep kvinner i dretten utsettes for sammen med kvinner som ikke driver med idrett.

Rundt halvparten av alle kvinnene i begge gruppene oppgir i undersøkelsen at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep og/eller uønsket seksuell oppmerksomhet.

Seksuell trakassering forekommer i så og si all idrett, men det er toppidrettsutøverne, dvs. utøvere som har deltatt i VM eller OL, som er mest utsatt.