Tør ikke si at FIS bryter loven

Skiforbundets tør ikke å svare på om hoppnekten av Anette Sagen i Vikersund er et brudd på likestillingsloven.

Likestillingsombud Kristin Mile ba for 14 dager siden Skiforbundet redegjøre for hva de gjør for å sikre at kvinnelige skihoppere blir behandlet i samsvar med likestillingslovens paragraf 3. I går kom svarbrevet fra Felde. Der skriver hun blant annet:

«Likefullt er det slik at vi i Skiforbundet ser noko annleis på denne saka enn FIS. Etter vårt syn spelar det inga rolle kva kjønn utøvaren har i høve til det å hoppe i store bakkar.»

- Vi mener at det vi må ta hensyn til er at hopperne er mentalt og fysisk klare for å hoppe - uavhengig av kjønn, sier generalsekretær Kristin Felde til Dagbladet.

- Mener du at FIS (Det internasjonale skiforbundet) bryter likestillingsloven?

- Det vil jeg ikke svare på, sier Felde. Før hun legger til:

- Likestillingslovene er ulike i mange av FIS' medlemsland. Og her er Norge kommet lenger enn mange andre.

- Men dere har vel også et ansvar for at hopprenn i Norge følger norsk lov?

- Det er klart at vi føler et stort ansvar. Og det mener jeg at vi også ivaretar i forhold til den jobben vi gjør, mener Felde.

Tidligere har lensmannen i Modum sagt at han vil stoppe rennet dersom arrangøren ikke følger norsk lov.

I morgen stiller Anette Sagen til start i jentehopprenn i Holmenkollen - med dispensasjon. Bakken har nemlig et kritisk punkt på 115 meter. Det er 25 meter større enn regelverket til FIS tillater for kvinnehoppere. I dag arrangerer Norges Skiforbund jentehoppseminar i Holmenkollen. Der kommer blant annet FIS' hoppsjef Torbjørn Yggeseth.

FLYFORBUD: Anette Sagen.