BEKLAGER STERKT. Travtrener Øystein Tjomsland beklager sterkt at den amerikanske hesten Gladmeister er tatt i doping. Foto: HESTEGUIDEN.COM.
BEKLAGER STERKT. Travtrener Øystein Tjomsland beklager sterkt at den amerikanske hesten Gladmeister er tatt i doping. Foto: HESTEGUIDEN.COM.Vis mer

Travhest var dopet

Testet positivt for anabole steroider.

Travhesten Gladmeister har testet positivt for anabole steroider.

Det er Øystein Tjomsland som står ansvarlig for amerikanerimporten.
Treningsprøven ble foretatt 14. desember i fjor. B-prøven er under analyse.

Den suksessrike travtreneren beklager saken på det sterkeste.
Han mener at hesten sannsynligvis ble tilført stoffet i Statene før hesten ble danskregistrert.
Etter dette har hesten flyttet på seg igjen og havnet i Norge på vårparten i fjor.

Det var Øystein Tjomsland som anbefalte kjøp av hesten.
Han garanterer at hesten ikke er tilført stoffet etter at den kom til Norge.
Men han føler også at han ikke har kvalitetsikret seg godt nok før han anbefalte import av hesten.
Tjomsland beklager at dette er blitt en belastning for eier, hele norsk travsport og en negativ sak som plager ham sterkt.

Her er pressemeldingen Øystein Tjomsland har lagt ut på sin hjemmeside:

Pressemelding!
 
Ang positiv dopingprøve (foretatt under trening) på hesten Gladmeister som ble importert ifra USA våren 2011 og satt i trening til meg.
 
 
Hesten Gladmeister (US) som trenes av meg har testet positivt for anabole steroider i en treningsprøve tatt ut 14. desember 2011. B- prøven er under analyse. Det ble påvist testosteronpropionat og testosteronphenlypropionate i prøven. Hesten er en danskregistrert US-import som står i Norge på treningstillatelse, den ble innført til Norge våren 2011 og satt i trening til meg.
 
Gladmeister fløy i Mars 2011 til Amsterdam hvor han ble fraktet til Sverige der han gjennomgikk full veterinærsjekk uten anmerkninger på en av Sveriges største veterinærklinikker. Han ble så kjøpt av nåværende eier på min anbefaling via en hestemegler i Sverige. Han ble stående en liten periode i Sverige før han ankom vår stall medio April 2011.
Rutinemessige tester ble gjort som DNA analyse osv for å få registrert hesten i nytt hjemland og alt var normalt.
 
I treningsprøven foretatt Desember 2011 ble det i hårprøven påvist funn av små mengder av ett anabolt steroid som kan spores tilbake i lang tid . Jeg kan med garanti si at dette stoffet aldri er blitt tilført hesten så lenge den har vært i Norge og vil samarbeide tett med DNT for å finne årsaken til den positive prøven, høyst sannsynlig er stoffet tilført i USA.
 
Saken er imidlertid veldig ubehagelig for Norsk travsport og alle involverte, spesielt synd syntes jeg på eieren som er kommet helt uskyldig oppi dette.
 
Å være etterpåklok hjelper lite, men dette er en påminnelse til alle oss som driver aktivt med hest at vi aldri kan være forsiktig nok.
For fremtiden anbefaler jeg alle å kvalitetssikre importkjøp fra USA og andre land med nødvendige tester slik at slike saker unngås, kontakt DNT for hva slags tester som kan og bør taes.
 
Selv om vi har fulgt alle gjeldene regler for import av hest føler jeg likevel at jeg ikke har kvalitetssikret meg godt nok og dermed påført eieren og Norsk Travsport denne unødvendige negative saken som plager meg veldig!
 
Jeg beklager på det sterkeste til hele Trav Norge og tar fullstendig avstand ifra doping.