Trekker seg

Idrettspresident Kjell O. Kran og generalsekretær Ivar Egeberg trekker seg etter kjempeunderskuddet i Idrettsforbundet.

I møtet med idrettskretsene i ettermiddag ga Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) beskjed om at det bokførte underskuddet i 2003 er på 36 millioner kroner. 7,4 millioner av disse blir ført over på neste års budsjett som et ledd i satsingen fram mot sommer-OL 2004, slik at det reelle underskuddet er på 28,5 millioner for 2003.

I den påfølgende pressekonferansen kom det fram at både Kjell O. Kran og generalsekretær Iver Egeberg trakk seg fra stillingene med umiddelbar virkning. Resten av styret i NIF satte sine plasser til disposisjon.

Grethe Fossli fungerer som president fram til et ekstraordinært idrettsting.

Etter påske er det lagt opp til et ledermøte i NIF i Sandefjord. Etter all sannsynlighet dette utvidet til et ekstraordinært idrettsting.

(NTB

MÅTTE GÅ: Lengre tids uro endte med at Kjell O. Kran måtte trekke seg i dag.