Trenerkaos på damelaget

I navnet er Kjetil Grindheim sjef for de åtte jentene på langrennslandslaget. Men seks av jentene har personlige trenere. Grindheim er frustrert, krever endringer og får støtte: - Situasjonen er håpløs, og har forverret seg, sier OL-toppens trenerorakel Rolf Sæterdal.

Sjøl sitter Sæterdal i glasshus. Sammen med de to siste sesongenes dametrener Inge Andersen er han trenerkonsulent for Rønnaug Schei (23) og Marit Roaldset (23). Bente Skari (28) bruker Dag Kaas som personlig trener på fjerde sesongen. Elin Nilsen (32) bruker tidligere landslagstrener Arild Jørgensen. Maj Helen Sorkmo (31) har siden nyttår fått hjelp fra tidligere herrelandslagstrener Inge Bråten. Hilde Glomsås (22) tror fortsatt på pappa Erik Glomsås. # De to siste - Tina Bay (27) og superveteran Hilde Pedersen Gjermundshaug (36):

- De bruker meg, sier mannen som i tittel står til ansvar for alle sammen - landslagstrener Kjetil Grindheim.

Tar ikke ansvar

Siden Lillehammer-OL i 1994 har landslaget hatt Tore Gullen, Sindre Bergan, Inge Andersen og nytilsatte Kjetil Grindheim som trenere. De hyppige trenerskiftene kombinert med Inge Andersens prioritering av yngre løpere, skapte behov for ekstern hjelp blant de eldre og etablerte løperne. Andersen så på trenden som et konkurransefortrinn. Men nå baller det ubehagelig på seg.

De yngre løperne søker seg også uttenfor Grindheims kontroll.

- Det blir problematisk når løperne kommer på samling med hvert sitt opplegg, og dette skal tilpasses hver enkelt underveis, sier Grindheim, som særlig sliter med å tilpasse hardtreninga og høydetreninga.

Ringer fortsatt

Rolf Sæterdal er respektert som en av Norges fremste eksperter på lagbygging i toppidrett. Han skjønner Grindheim godt:

- Det må være frustrerende å ha ansvaret uten myndighet og innvirkning på noe som helst. Men Grindheim har makt om han tør å bruke den, sier Sæterdal, som ønsker å avvikle rådgiverforholdet til Roaldset og Schei som kom i stand da han i fjor ble hentet inn i laget som fagkonsulent av Inge Andersen.

- Men jentene fortsetter å ringe. Min rolle er absolutt ikke gunstig på situasjonen.

Sæterdal ramser opp enhetlige lag, sjølstendige utøvere og treningsfellesskap som de viktigste suksesskriteriene. For øyeblikket er det tre bom av tre mulige for Grindheim & co. I høst trakk Sæterdal seg som fagkonsulent for damelaget fordi han vurderte eget arbeidspress opp mot forholdene på landslaget som umulig å håndtere.

Bra hos gutta

Grindheim prøver så godt han:

- Vi har prøvd å koordinere dette, og det har fungert tålelig bra. Men det er ikke så enkelt, sier han.

- Burde det fungert bedre?

- Ting kan alltids fungere bedre, og det blir en utfordring gjennom konkurransesesongen. Da blir ting mer problematiske.

Han støttes av Terje Langli, fagsjef for langrenn i skiforbundet:

- Jentene må ta tak i dette sjøl. Det blir et problem om de personlige trenerne kommer inn i for sterk grad. På sikt er ønskemålet vårt at jentene på landslagsplan blir mer sjølstendige i treningsplanlegginga si. De kan bruke de personlige trenerne som veiledere, men må basere seg på landslagstreneren.

Gjennomføringen av en spisset modell, står fortsatt igjen:

- Det er ikke bare enkelt å bryte disse båndene. Hele tida må utøveren stå i fokus, sier Langli.

- På herrelaget er eksterne trenere ikke-eksisterende. Er det opplegget ideelt?

- På mange måter, ja.

Svarer Langli.

Tar æren

I tillegg er det et stadig økende irritasjonsmoment i langrennsleiren at de personlige trenerne stikker seg fram når det går bra, og er tause når det går dårlig - som i Santa Caterina sist helg. Dette bekreftes av Grindheim:

- Jeg skulle gjerne sett at de tok ansvar også i nedgangstider. Som personlig trener for en løper bør en stå fram i lyset også når det går dårlig, sier Grindheim, som var inneforstått med dette før han tok jobben i sommer:

- Det kommer ikke som en bombe at det er færre som står bak meg når det går dårlig enn når det går bra.

Han prøver å holde kontakten og informere på tvers av alle konstellasjonene:

- Det er så mye folk rundt i systemet. Å holde løpende dialog med alle er komplett umulig. Det er mange kokker. Om det blir for mye søl får tida vise, sier Grindheim.

SJEF UTEN MAKT: Kvinnelandslagstrener i langrenn Kjetil Grindheim får ikke bestemme så mye han vil over, fra venstre bak: Bente Skari, Maj Helen Sorkmo, Elin Nilsen, Hilde Glomsås og Marit Roaldset. Foran fra venstre: Hilde Gjermundshaug Pedersen, Rønnaug Schei og Tina Bay.