OMFATTENDE STRAFFBAR VIRKSOMHET: Tippekommisjonæren i Oslo ble i dag varetektsfengslet i to uker. Foto: Christian Monge Hugsted
OMFATTENDE STRAFFBAR VIRKSOMHET: Tippekommisjonæren i Oslo ble i dag varetektsfengslet i to uker. Foto: Christian Monge HugstedVis mer

Tror tippekommisjonæren har drevet ulovlig i mange år

- Mye tyder på omfattende straffbar virksomhet, skriver retten.

(Dagbladet): Tippekommisjonæren som ble pågrepet og siktet i Oslo i går, mistenkt for korrupsjon og bedrageri i forbindelse med kampfiksingssaken, ble i dag varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll.

Av rettens kjennelse fremgår det at siktede mistenkes for å ha drevet med ulovlig virksomhet over lang tid.

- Retten finner videre at vilkårene for varetektsfengsling er til stede etter straffeprosessloven § 184, jf. § 185, jf. § 171 nr. 2, idet det er nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis i saken. Mye tyder på at det dreier seg om en omfattende straffbar virksomhet gjennom mange år, står det blant annet i Oslo Tingretts kjennelse.

Fare for bevisforspillelse
Mannen ble pågrepet samtidig som politiet gjennomførte en razzia i tippekiosken han eier og driver i Oslo sentrum, og politiet gjorde beslag både i kiosken og hjemme hos mannen.

Siktedes forsvarer Morten Furuholmen la ned påstand om løslatelse, men retten mener faren for bevisforspillelse er åpenbar, og gikk med på politiets begjæring om to ukers varetektsfengsling.

- Etterforskningen er foreløpig i en innledende fase. Det er mye informasjon, herunder transaksjoner og beslag, som skal gjennomgås. Noe av denne informasjonen er det strengt tatt ikke mulig å påvirke, men politiet må undersøke bakgrunnen for transaksjoner og få den nærmere forklaringen rundt en rekke forhold i saken, heter det i kjennelsen.

- Det er etter rettens oppfatning en åpenbar og konkret fare for at etterforskningen kan bli skadelidende dersom siktede blir løslatt og således får anledning til å påvirke vitner eller unndra bevis som foreløpig ikke er sikret.

Benekter kunnskap
Norsk Tipping har samtidig besluttet å midlertidig stoppe virksomheten til den siktede tippekommisjonæren. Det aktuelle kommisjonærvervet stanses midlertidig, det innebærer alle tjenester fra Norsk Tipping, inklusive salg av spill.

Den siktede ønsket ikke å avgi forklaring i retten, eller svare på spørsmål fra rettens aktører i dag, og opprettholdt sin politiforklaring som sin rettslige forklaring uten endringer.

- Min klient benekter kunnskap om kampfiksing i forhold til de kampene som er nevnt i denne saken. Det primære i denne saken er eventuelt medvirkning til dette, og disse punktene bestrider han, sier advokat Morten Furuholmen til Dagbladet.