Truer med rettssak

Sogndal har engasjert advokat Dag Steinfeldt i Bergen for å sikre bevisene rundt Odd Inge Olsens beinbrekkende takling av Tommy Øren 16. mai.

- Dersom Fotball-Norge ikke ordner opp i saken og kommer med en reaksjon, vil vi vurdere å ta ut sivilt søksmål mot Olsen, sier daglig leder Yngve Hallén i Sogndal.

Det vil i så fall være første gang en norsk toppspiller blir dratt for retten på bakgrunn av et overtramp i kampens hete.

Hittil har bare dommer Tom Henning Øvrebø, som lot være å vise ut Odd Inge Olsen etter den brutale nedklippingen av Tommy Øren, fått straff i form av en kamps karantene.

Norges Fotballforbund (NFF) har signalisert at de ikke vil foreta seg noe i forhold til Molde-spilleren fordi forbundets regelverk ikke gir rom for å overprøve dommerens vurderinger i ettertid.

- Vi velger fremdeles å tro at NFF vil komme med en reaksjon. Både Molde og Fotballforbundet må gjøre noe mer enn det de har gjort hittil. Først når det er klart at en reaksjon mot Odd Inge Olsen ikke vil komme, vil det være aktuelt for oss å gå til sak, sier Hallén til Dagbladet.

- Er det ikke vel drastisk å gå til søksmål på bakgrunn av en hendelse på en fotballbane?

- Drastisk, ja. Men vi er ute etter en straff som skal virke preventivt. Vi er en liten klubb som aler opp mange talenter som Tommy. Det kan ikke være sånn at de blir meid ned uten at det får konsekvenser. Da blir det lettere å gjøre noe liknende i framtida, sier Ynge Hallén.

- Kan vinne i retten

Advokat Per Danielsen er gjennom sin praksis godt bevandret i sivile søksmål. Han har sett videoklippene av Odd Inge Olsens brutale behandling av Tommy Øren.

- Jeg skjønner godt at Sogndal har engasjert advokat for å sikre bevisene. Slik jeg vurderer det, er det fullt mulig å nå fram i retten med denne saken, sier Danielsen til Dagbladet.

Det som skal bevises i retten er hvorvidt det foreligger grov uaktsomhet eller vanlig uaktsomhet med legemsbeskadigelse til følge.

- Det må være friere på en fotballbane enn ellers, men likevel finnes det grenser. I dette tilfellet førte handlingen til alvorlig beinbrudd. Her var det heller ikke snakk om en vanlig takling. Tommy Øren ble angrepet bakfra. Derfor vil det i dette tilfellet være lite aktuelt å redusere et eventuelt erstatningsbeløp på grunn av skadelidtes medvirkning eller samtykke, forklarer Danielsen. Dersom Sogndal går rettens vei og vinner, vil Øren kunne få erstatning for eventuell tapt lønn eller tap av andre inntekter. Han kan også få dekket utgifter til for eksempel medisinsk behandling.

- Dessuten kan det bli snakk om oppreisning for tort og svie. Dette innebærer en skjønnsmessig utmåling, men det kan være snakk om en del tusenlapper, sier Per Danielsen.

Advokat Dag Steinfeldt, som Sogndal har engasjert i saken, svarte ikke på Dagbladets hendvendelser i går kveld.

- Norsk fotball ødelagt

Odd Inge Olsen var ikke tilgjengelig for kommentar i går kveld. Men midtbanestrategen har tidligere sagt at han er lei seg for det han gjorde. Olsen har også besøkt Øren på sykehuset for å gi sin personlige unnskyldning.

- Odd Inge er en spiller som minst av alt ønsker å gjøre noe vondt mot noen. Han har tatt hendelsen svært tungt, sier Molde-leder Einar Sekkeseter som reagerer kraftig på at Sogndal vurderer rettssak.

- Hvis Sogndal går til retten, mener de faktisk at Odd Inge Olsen har begått en voldelig handling med legemsbeskadigelse til følge. Da er norsk fotball ødelagt, etter mitt syn.

- Jeg er forundret over at ansvarlige ledere i Sogndal kan mene dette. Tenk hvis alle brudd som skjer på norske fotballbaner skulle føre med seg sivile søksmål. Sogndals mål med dette blir bare mer og mer ubegripelig. De sier jo rett ut at dersom Odd Inge får én til tre kampers karantene, dropper de søksmålet. Nei, dette blir for patetisk, sier Sekkeseter til Dagbladet.

BEINKLIPPER: Sogndal vil ha Molde-spiller Odd Inge Olsen straffet for den brutale behandlingen han ga Tommy Øren 16. mai. Dersom Fotballforbundet ikke griper inn, vurderer klubben å ta ut sivilt søksmål mot Olsen.