Truet med å gå av

Fotballpresident Per Ravn Omdal stilte NFF-styrets plasser til disposisjon.

I dag morges gikk fotballpresident Per Ravn Omdal på talerstolen og stilte hele forbundsstyrets plasser til disposisjon.

- Det bildet som er skapt tar jeg sterk avstand i fra, og føler det nødvendig å spørre om styret har fotballtingets tillit, sa Omdal.

>

NFF skryter av et overskudd på 8,5 millioner kroner, men i virkeligheten har de et dundrende underskudd på 15 millioner.

Fotballforbundet blåser opp verdiene i datterselskap

De tar penger fra Team Norway avtalen for å dekke tap

NFF kan tape nærmere 25 millioner kroner.

Omdal var tydelig irritert over bekymringen og kritikken som har oppstått rundt forbundets økonomi det siste døgnet. Olav Boksasp, lederen i Norsk Toppfotball (interesseorganisasjonen for klubbene i Tippeligaen og 1. divisjon) tok opp saken på Foballtinget i går. I dag svarte Omdal på tiltale, og gikk langt i å tillegge Norsk Toppfotball skjulte motiver.

Fra talerstolen ga Omdal uttrykk for at Boksasp gikk ut som han gjorde for å beskytte ønsket om mer makt over rettighetspengene knyttet til medieavtalene fotballen har. Da presidenten toppet dramatikken med å stille styrets plasser til disposisjon, forholdt Tinget seg taust - og med det ga forbundsstyret fortsatt tillit.

Tallene som skjuler seg bak overskuddet på 8,5 kroner minner ikke lite om underskuddskandalen i Norges Idrettsforbund.

Norges Fotballforbund var for kort tid siden de første i rekka til å kritisere Idrettsforbundets regnskapsførsel og dundrende underskudd på 35,8 millioner kroner.

Nå viser det seg at de har gjort akkurat det samme selv. Ved å skyve eventuelle tap foran seg blir NFF nå kritisert av en av Norges fremste regnskapseksperter.

Ekspert

Hans Robert Schwenke ved Institutt for Regnskap, Revisjon og Jus ved Handelshøyskolen BI hevder overfor Dagbladet at eventuelle tap ikke er redegjort for godt nok i regnskapet.

Fotballforbundet får også smekk på fingrene av revisor for å ha stilt ulovlig sikkerhet for kassekreditt. I tillegg mener kontrollkomiteen at NFF trenger mer penger. I årsberetningen blir det fremhevet at fotballforbundet har et overskudd på 8,5 millioner kroner i 2003, mens konsernets negative resultat på 5,9 millioner kroner blir tonet kraftig ned.Nå kan Dagbladet også vise at overskuddet i NFF er triksing med tall.

Det er virkeligheten for Fotball-Norge.

Dagbladet sendte regnskapet fra Norges Fotballforbund til professor Hans Robert Schwencke. Han er kritisk til informasjonen i årsrapporten. I årsresultatet står det at forbundet går med et overskudd på 8,5 millioner kroner.

Bak disse tallene skjuler det seg imidlertid en helt annen sannhet.

UBC et tapssluk

Norges Fotballforbund sliter med økonomien i datterselskapet Ullevaal Business Class AS (UBC). Selskapet har et negativt resultat på 10,1 millioner kroner.

- Når man opplyser at datterselskapet UBC har en negativ egenkapital på over 5 millioner kroner og det er gitt betydelige lån til dette selskapet, da burde leserne av årsrapporten -gjennom en noteopplysning- fått en forklaring på hvorfor de samlede investeringene på 22,9 millioner kroner ikke er delvis nedskrevet, sier Schwencke til Dagbladet.

Professoren forteller at han ikke har noen forutsetninger for å vurdere verdiene i selskapet.

Oppblåste verdier

Olav Boksasp, lederen i Norsk Toppfotball (interesseorganisasjonen for klubbene i Tippeligaen og 1. divisjon) tok opp saken på Tinget i går. Han forteller Dagbladet at verdiene i selskapet er oppblåst og at Norsk Toppfotball i en lengre periode har påpekt dette.

- Her er regnskapsposter som er for dårlig forklart. NFF har helt klart problemer med kortsiktig likviditet, og det vil fortsette i 2004. Egenkapitalsituasjonen er urovekkende. Det er manglende tapsavsetninger, og NFF har en fordring på 25 millioner på et selskap som er teknisk konkurs (UBC). Det er urovekkende i seg sjøl, og når det ikke en gang er kommentert i regnskapet er det veldig bekymringsfullt.

Boksasp reagerer også sterkt på at Fotballmuseet er oppført med en verdi på 9,4 millioner kroner.

Totalt har selskapet i følge regnskapet verdier for 19,9 millioner kroner.

Sannheten er de burde være bokført til nærmere én million kroner.

Hvis det hadde vært bokførselen ville Norges Fotballforbund vist fram et negativt årsregnskap på rundt 15 millioner kroner i går kveld.

- Det kan være riktig. Om man kostnadsfører de ni millionene i Fotballmuseet, og det mener vi bør

gjøres fordi det ikke er avkastning på de midlene, da har man et mye verre tall, sier Boksasp.

Enig med Schwenche

Forbundet burde derfor forklart regnskapsførselen i UBC nærmere. NFF kan risikere å tape hele innvesteringen på 22,9 millioner kroner.

I tillegg kommer et lån fra konsernet på to millioner kroner.

Likevel skriver ikke NFF noe om framtida for sitt datterselskap.

- Det er ikke gitt noen forklaring på om UBC er levedyktig, som kunne tilsi at balanseføring av disse verdiene kan forsvares fra NFFs side. En mulig forklaring kommer til uttrykk under kommentarene til fotballforbundets budsjett for 2004. Kommentarene er imidlertid skrevet på en slik måte at det er vanskelig å se hvilken betydning innholdet har for spørsmålet om investeringene i UBC kan stå i balansen uten å nedskrives, sier Schwenche.

- Jeg synes beskrivelsene som Schwenke gjør er gode. Vi har gjort samme analysene sjøl, sier Boksasp, som for øvrig er revisor av yrke.

Tar penger fra Team Norway

Under notene kommer det fram at NFF vil bruke Team Norway avtalene for å dekke underskuddet UBC:

«Likeledes er den merverdi som fotballmuseet representerer for våre kommersielle samarbeidspartnere bygd inn som en del av kostnadsbildet i Team-Norway. Disse lettelsene over UBCs budsjett griper direkte inn i NFFs budsjetter».

Det kan derfor se ut som at Forbundet tar penger fra Team Norway avtalene og putter dem inn i det utsatte datterselskapet UBC. Kostnadene rundt disse avtalene tyder på det. I 2002 var kostnadene 24, 9 millioner kroner. I fjor økte utgiftene med fire millioner kroner og i år er det budsjettert med kostnader på over 35, 2 millioner kroner.

Økte kostnader

På over to år har kostnadene altså økt med mer enn ti millioner kroner.

Denne kostnadsøkningen i NFF kan bli pumpet inn som inntekt i UBC.

På den måten slapp NFF å gå på en kjempesmell for 2003.

Slik ble også et negativt resultat på rundt 15 millioner kroner elegant omgjort til et overskudd på 8,5 millioner.

DRAMATISK: Styret i Norges fotballforbund stilte i dag sine plasser til disposisjon.