TV 2 har kjøpt aksjer i Brann

BERGEN (NTB): TV 2 har kjøpt 5 prosent av aksjene i Sportsklubben Brann. Viseadministrerende direktør og programredaktør Finn H. Andreassen i TV 2 ser ikke engasjementet som kontroversielt, skriver Aftenposten.

- Vi har diskutert den etiske problematikken og har ingen betenkeligheter. Jeg tror ikke våre sportsjournalister vil legge bånd på seg i forhold til kritisk journalistikk, sier Andreassen.

Lederen i Norsk Journalistlag, Diis Bøhn, er imidlertid negativ til denne koplingen.

- Jeg synes TV 2 burde latt være. Selvfølgelig er både journalister og ledelse klar over at det vil bli stilt store krav til etikken og vurderingene overfor Brann heretter. TV 2 vil bli fulgt med argusøyne, og publikum vil alltid kunne stille spørsmålstegn ved TV 2s dekning av Brann, om den er preget av eierforholdet, sier Bøhn.

- Generelt kan jeg si at jeg i internasjonal sammenheng har advart mot eierskap fra media i internasjonale fotballklubber av stort omfang. Men foreløpig kan jeg ikke se at et TV 2-oppkjøp i Brann er av et så stort omfang at vi behøver å være spesielt vare på det, sier fotballpresident Per Ravn Omdal.

Han legger til at han håper at kravene til nyhetsformidling og integritet kan bli håndtert nøytralt av begge parter.