STØTTER HELLELAND: - Jeg er overrasket over at de avviker fra det de har sagt, sier idrettspresident Tom Tvedt om WADAs avgjørelse om å gjeninnsette RUSADA. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
STØTTER HELLELAND: - Jeg er overrasket over at de avviker fra det de har sagt, sier idrettspresident Tom Tvedt om WADAs avgjørelse om å gjeninnsette RUSADA. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixVis mer

Russland innlemmet i WADA igjen

Tvedt svarer på kritikken: - Vi har vært krystallklare

Idrettspresident Tom Tvedt er overrasket over at RUSADA gjeninnsettes, og stiller seg uforstående til kritikken om at den norske idrettsledelsen har vært utydelig.

Torsdag ble det russiske antidopingbyrået (RUSADA) godkjent av Verdens antidopingbyrå (WADA), noe som betyr at russerne får delta i alle idretter slik som før.

Avgjørelsen ble tatt på WADAs kongress på Seychellene. Ni stemte for russisk gjeninnsettelse, mens to stemte imot. Én representant avsto fra å stemme.

Én av de to som stemte imot, var WADAs visepresident Linda Hofstad Helleland, som i etterkant mente at de hadde «sviktet de rene utøverne i verden».

Der Helleland har vært klar i sin tale, mener flere norske sportskommentatorer at den norske idrettsledelsen har vært for passiv.

Dagbladets Esten O. Sæther omtaler det som «et svik».

«Mens WADAs visepresident Linda Hofstad Helleland kjempet sin håpløs kamp mot mektige internasjonale idrettsledere for å stoppe det svake kompromisset som åpner for russisk comeback, valgte den norske idrettspresidenten Tom Tvedt å gjemme seg på tjenestereise i Kina», skriver Sæther i en kommentar.

- Vi har vært krystallklare

Tom Tvedt kom hjem fra Kina-turen lørdag ettermiddag, og idrettspresidenten er uenig i at de ikke har tatt et tydelig standpunkt.

- Vi har vært tydelig på både McLaren-rapporten og veikartet. Det har vi gitt uttrykk for, men så kunne vi vært enda tydeligere for å legge fram synet på denne saken. Men jeg er helt klar på at vi har vært krystallklare, sier Tvedt til Dagbladet.

Han viser videre til fredagens styrevedtak, «NIF er uenig med WADA», hvor det opplyses at Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité stiller seg bak Hellelands standpunkt om å ikke gjeninnsette RUSADA.

Idrettsstyret tar videre initiativ til et møte med Helleland, Kulturdepartementet og Antidoping Norge, for å diskutere hvordan det statlige antidopingarbeidet kan styrkes internasjonalt.

- Vi har vært tydelige på hvor vi har stått hele veien, og så gjorde vi vårt vedtak et halvt døgn etter at WADA traff sin beslutning, sier Tvedt.

- Må forholde oss til faktaene

Flere mener at idrettsledelsen brukte for lang tid til å komme med et standpunkt, men det synspunktet deler ikke Tvedt.

- Det er jo sånn at det er WADAs styre som har tatt denne beslutningen. Vi måtte jo forholde oss til faktaene i saken, men det var vanskelig å få tak i det fra WADA. Vi traff en beslutning et halvt døgn etter at WADA kom med sin beslutning, sier Tvedt.

- Så du kjenner deg ikke igjen i kritikken om at det tok for lang tid?

- Nei. Når et styre skal ta et vedtak, så er det vanskelig å forutse hva styret skal vedta, sier Tvedt.

- Esten O. Sæther mener du har sviktet Helleland og gjemt deg på en tjenestereise i Kina. Hva er dine tanker om det?

- Jeg er sterkt uenig i Esten O. Sæthers kommentar på det. Når det gjelder vårt standpunkt, så har han og andre vært fullt klar over det. Når det kommer til det at jeg skal ha gjemt meg, så har jeg vært på en reise som har vært forberedt i et halvt år. Vi har en avtale med kineserne som har med OL i 2022 å gjøre, så da har jeg vært på en utenlandsreise som har vært avtalt på forhånd, sier Tvedt.

Uenig i gjeninnsettelsen

Tvedt sier at idrettsstyret er helt uenige i gjeninnsettelsen av RUSADA.

- Vi har stått bak det som heter «Road Map» - veikartet som WADA la fram for Russland. De har tatt en beslutning som avviker fra det, noe vi er sterkt uenig i, sier Tvedt.

Et av kravene på det såkalte «veikartet» er at WADA får tilgang til prøvene som ligger på RUSADAs database i Moskva.

WADA-president Craig Reedie opplyste torsdag at Russland nå har en klar frist til å gi WADA tilgang til dopinglaboratoriet, inkludert prøver.

Hvis de ikke oppfyller dette kravet, blir avgjørelsen opphevet.

Nå gjeninnsettes RUSADA før WADA får analysert prøvene.

- Jeg er overrasket over at de avviker fra det de har sagt. Det må være slik at når man legger noen kriterier til grunn, så er det de man skal følge. Det er de man må måles på. Så ja, det er overraskende, sier Tvedt.

- Synes du dette svekker WADAs posisjon som et sterkt og uavhengig tilsynsorgan?

- Ja, det synes jeg. Hele WADA er jo satt opp for å ivareta de reine utøverne. Det vil si å beskytte dem og vise utøverne at disse systemene fungerer. Her var det lagt ned klare retningslinjer gjennom dette veikartet, at alt skulle være på plass før de ble gjeninnsatt, men det har ikke WADA fulgt.